TXICC

L’objectiu principal d’aquest grup és promoure la recerca en l’àmbit de la traducció i la interpretació entre el xinès i el català/castellà, així com qüestions de lingüística contrastiva, la didàctica del xinès com a llengua estrangera, el xinès per a fins específics (llengua per a traductors) i la comunicació intercultural entre aquestes cultures.

El TXICC es va constituir formalment el 2007 com a grup de recerca reconegut per la UAB. Originalment, en formava part tot el professorat vinculat al Màster de Traducció i Interpretació Professional Xinès-Espanyol, que va començar a oferir-se el curs 2004-2005. En una segona fase, el grup ha passat a estar constituït només pel professorat de la UAB o membres adscrits externs els interessos i la recerca dels quals estan directament relacionats amb les línies de recerca del grup.