Servei d’atenció personalitzada a les consultes dels usuaris.

Elaboració d’estratègies expertes de cerca a la base de dades i lliurament  d’un document digital amb el llistat de referències resultants de la cerca, acompanyat d’un índex d’autors, matèries, topònim geogràfic, etc.

Servei adreçat a estudiants, personal docent i investigador de la UAB, biblioteques i centres d’informació i a qualsevol usuari extern interessat.

L’atenció personalitzada suposa:

–  La realització d’una cerca més acurada i precisa de la temàtica proposada o les necessitats d’informació, per part dels tècnics del servei coneixedors del llenguatge documental emprat per la indexació dels documents (terminologia especialitzada recollida en el Tesaurus d’Història de Catalunya i el Tesaurus de Llengua i Literatura) i del programari informàtic.

–   Possibilitat tècnica d’obtenir un document digital amb el llistat de referències resultants de la cerca, acompanyat d’un índex d’autors, matèries, topònim geogràfic, etc.

 

Aquest servei va adreçat a :

–   Estudiants de llicenciatura i grau de la UAB que realitzen treballs de curs sobre una temàtica local concreta.

 

–   Estudiants de màster i postgrau i investigadors que inicien una investigació (treball de recerca, tesi doctoral…) sobre una temàtica concreta a nivell català.
Els donem informació sobre els estudis i tesis existents sobre la temàtica i informació sobre possibles fonts documentals (literatura grisa d’entitats, estatuts d’associacions, biografies i memòries de personatges…)

 

–   Professorat que necessita una relació bibliogràfica sobre una temàtica específica per a la tasca docent: propostes de lectures i treballs al alumnat.

Per exemple: biografies i memòries del període de la guerra civil espanyola. L’alumne ha de realitzar una recensió d’una de les obres subministrades.

 

–   Professorat i estudiants de secundària que elaboren els seus “treballs de recerca”.