Assessorament en l’organització, indexació i visibilitat de fons documentals i digitals.

El servei ha donat assessorament a diferents entitats per a l’organització dels seus fons documentals (Museu de Badalona, Museu Santa Maria de Mataró, Fundació Garcia-Nieto de Cornellà, Museu del Montsià…).
També ha col·laborat estretament en la creació de centres de documentació similars, com el “Servei d’Història i Documentació del Departament d’Història de la Universitat de Lleida”, o en altres iniciatives d’elaboració de bibliografies locals com la “Bibliografia de la Ciutat de Girona” (2002).
La tasca d’assessorament està oberta doncs a l’usuari intern i extern a la UAB.

Pot comportar:

– Estudi de les característiques del fons documental i de les necessitats de recuperació de la informació.

– Elaboració de les eines per la descripció, anàlisi i organització dels documents.

– Disseny de les tècniques de difusió de la informació (catàlegs en línia, bases de dades, etc.)