Suport tècnic a la recerca: assessorament, gestió i disseny de projectes

 
Realització de bases de dades bibliogràfiques i/o documentals i formació.
Oferim la possibilitat de fer un estudi de les necessitats d’informació d’un projecte de recerca, disseny del sistema de gestió documental més idoni per organitzar i recuperar la informació i formació dels tècnics i/o becaris que han d’introduir les dades i/o gestionar el sistema.

Disseny d’aplicacions web específiques per difondre els resultats d’un projecte o grup de recerca.
L’experiència del personal del servei en el disseny i gestió de bases de dades documentals ens permet oferir el servei de creació d’aplicacions específiques per a grups de recerca i projectes de recerca.
Emprant el programari GENISISWEB, oferim l’elaboració d’una aplicació que permeti la consulta web de bases de dades gestionades en Winisis.
Aquest servei permet donar visibilitat als resultats d’una investigació.

Elaboració de pàgines web per a grups de recerca o esdeveniments (congressos, anys commemoratius, etc.) adaptades a les pautes i plantilles elaborades per la Oficina Autònoma Interactiva Docent (OAID) , amb el programari Drupal.
Aquest servei va adreçat a grups de recerca que vulguin comptar amb una pàgina web des d’on donar visibilitat als seus projectes i publicacions i no disposin de personal tècnic per dissenyar i gestionar l’aplicació.