El Servei de Tractament de la Parla i del So (STPS) és un servei de suport a la recerca que ofereix instal·lacions, equipaments adequats i suport tècnic als investigadors i al personal en formació en àmbits del tractament de la parla i del so. El Servei dona resposta a les necessitats de la recerca relacionada amb les ciències de la parla, possibilitant als investigadors i docents la implementació de demostracions didàctiques sobre tècniques d’enregistrament i recollida de dades acústiques.

El Servei s’adapta a les necessitats dels investigadors, incorporant noves prestacions i equipaments a partir de les seves peticions i/o col·laboracions.