• Enregistrament de qualitat de produccions orals mitjançant un equipament actualitzat i d’alt rendiment, en un espai dissenyat específicament per a aquesta finalitat i amb un tècnic de suport especialitzat.

  • Assessorament sobre el procediment d’ús de les instal·lacions i l’equipament de l’espai.

  • Disponibilitat d’un espai per al tractament i anàlisi de dades acústiques, i per a la preparació d’estímuls acústics naturals i sintetitzats mitjançant eines especialitzades, així com per a l’administració de tests de percepció i tasques relacionades.

  • Formació especialitzada sobre tècniques de tractament, enregistrament i anàlisi de dades recollides amb l’equipament de l’STPS.

  • Digitalització de suports sonors analògics.