El grup ARAEM estudiem les societats pageses medievals mitjançant els procediments propis de l’arqueologia i de l’anàlisi dels textos. De manera específica, aquest estudi comprèn els espais de cultiu, els sistemes de conreu, les plantes, la gestió de les collites, les formes d’organitzar les feines pageses, i la connexió de l’agricultura amb la ramaderia i amb les àrees incultes, en diferents societats medievals. Aquestes qüestions van ser plantejades als anys 80 del segle XX pel professor Miquel Barceló, a la Universitat Autònoma de Barcelona, per estudiar la societat d’al-Andalus.
Des de fa trenta anys, els investigadors del grup duem a terme recerques sobre els espais agraris medievals en diferents àrees de les Illes Balears, del País Valencià, d’Andalusia, d’Aragó, de Catalunya i del Iemen. Bona part d’aquestes recerques estan centrades en l’estudi dels espais agraris andalusins i en les transformacions sofertes després de les conquestes feudals, entre els segles XII i XV.

El nostre objectiu

L’objectiu principal del grup és, doncs, establir estratègies de recerca en dos àmbits historiogràfics que convé comparar: la societat andalusina i les societats prefeudals i feudals del nord peninsular. Com a resultat de les conquestes d’al-Andalus, els conqueridors van modificar les formes de gestió dels paisatges agraris creats pels pagesos andalusins i també van fomentar la construcció de nous espais agraris.
Els nous mecanismes de gestió d’aquests espais agraris, juntament amb el maneig de les poblacions conquerides, van ser dos aspectes fonamentals en la formació i en la consolidació de les societats colonials sorgides amb les conquestes. Aquest bagatge va resultar crucial en les colonitzacions atlàntiques i americanes. Per això, una de les línies de treball del grup ARAEM es basa en la comparació dels procediments de gestió dels espais i de les pràctiques agràries en diferents contextos colonials: els medievals ibèrics, d’una banda, i els moderns, atlàntics i americans, de l’altra.

Altres línies d’investigació

La comprensió adequada de les societats pageses exigeix el desenvolupament d’unes altres línies de recerca, com l’estudi de les formes de producció, consum i distribució artesanals –especialment a través de la ceràmica- de la fiscalitat, de la moneda i dels grups socials que van intervenir en les conquestes i en les gestions agràries, velles i noves. Per tant, tot i que la part central de la recerca sigui l’estudi dels espais i de les pràctiques pageses, les recerques dutes a terme en el si del grup ARAEM pretenen estar connectades amb els grans debats historiogràfics sobre les societats pageses en general.
Un altre objectiu és crear protocols d’inventari, estudi i diagnosi de paisatges agraris històrics, abandonats en temps recents o encara funcionals però amenaçats de desaparició. Aquest objectiu pretén incidir en les estratègies i criteris de protecció i valorització del patrimoni paisatgístic.