• Arqueologia de la ciutat andalusina: excavacions a la ciutat de Madîna Balaghí i a l’almúnia de l’Aldea (Tortosa)
• Estudi d’espais agraris andalusins a la Catalunya Nova, Balears i Andalusia.
• Història i moneda d’al-Andalus
• Formes de producció, consum i distribució de la ceràmica andalusina
• Agricultures, conquestes i colonitzacions medievals i modernes: Catalunya Nova, Illes Balears, Andalusia oriental, Illes Canàries, Argentina.
• Estudi i edició de fonts documentals (fons de l’Arxiu Capitular de Tortosa, fons de l’arxiu de la catedral de Barcelona).
• Arqueologia de l’arquitectura i patrimoni arquitectònic medieval, modern i contemporani (models arquitectònics monàstics a Catalunya, urbanisme de les poblacions medievals catalanes; fortificacions andalusines, feudals i d’època moderna i contemporània)
• La transició entre la Tardo-Antiguitat i l’alta Edat Mitjana, segles V-VIII a la Vall de l’Ebre i a les Illes Balears (Santa Coloma d’Àger, Son Peretó (Mallorca) i monestir de l’illa de Cabrera).
• Arqueologia funerària, antropología física i isòtops estables.

IMATGES