El grup està format principalment per investigadors que simultàniament són professors del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona, alguns dels quals ens hem format en el si de l’equip que es va constituir al voltant del mestratge del Prof. Miquel Barceló: Helena Kirchner, Fèlix Retamero, Antoni Virgili, Antoni Ferrer i Carolina Batet.

Albert López Mullor i Josep M. Vila tenen una experiència professional destacada en l’arqueologia de gestió i en la recerca vinculada a la protecció i restauració del patrimoni arqueològic i arquitectònic. En aquest sentit, suposen una aportació fonamental al grup, que té com a un dels seus objectius crear protocols d’inventari i estudi de paisatges agraris històrics per contribuir a les estratègies de protecció i valorització del patrimoni paisatgístic.