Què són els Seminaris Miquel Barceló?

Els Seminaris d’Història i Arqueologia Medieval Miquel Barceló són trobades anuals en les quals es presenten investigacions en curs i on es debat sobre qüestions rellevants en el camp de l’arqueologia i la història medievals. Enguany se celebra el 20 de febrer i porta per títol “…més los volíem vius que morts. Captius o esclaus medievals i moderns”.

És un fòrum que acull investigadors amb experiència i novells, obert, i especialment dirigit a estudiants de grau, màster i doctorat. Els temes tractats de manera prioritària en aquests seminaris tenen a veure, de manera general, amb les pagesies medievals, d’una banda, i amb els ordres polítics bastits en les diferents societats medievals, de l’altra.

L’obra duta a terme pel professor Miquel Barceló durant quaranta anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, tant de recerca com de docència, és una referència ineludible a l’hora de tractar aquests temes. Per això, el nom triat per aquests seminaris vol ser un modest tribut a la seva obra.

Les edicions anteriors han estat:

VIII Seminari d’Arqueologia i Història Medieval Miquel Barceló

VII Seminari d’Arqueologia i Història Medieval Miquel Barceló

VI Seminari d’Arqueologia i Història Medieval Miquel Barceló

V Seminari d’Arqueologia i Història Medieval Miquel Barceló

IV Seminari d’Arqueologia i Història Medieval Miquel Barceló

III Seminari d’Arqueologia i Història Medieval Miquel Barceló 

II Seminari d’Arqueologia i Història Medieval Miquel Barceló 

I Seminari d’Arqueologia i Història Medieval Miquel Barceló