1. Catàlegs d’antocerotes i d’hepàtiques

2. Catàlegs de molses

3. Llistes vermelle
3. Llistes vermelles:

Lista Roja de los briófitos de España peninsular y balear

Lista Roja de los briófitos de España

Llibre Vermell dels Briòfits Amenaçats de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears