1.- Introducció

2.- Catàleg de les antocerotes i les hepàtiques de Catalunya

3.- Catàleg de les molses de Catalunya


1.- Introducció

En els sistemes naturals els briòfits tenen una importància ecològica manifesta que sovint és subestimada. Prenen part activa en els ecosistemes:redueixen la erosió per retenció d’aigua i contenció del sòl; participen en l’equilibri del cicle de l’aigua i en els cicles de nutrients.

Són plantes pioneres que tenen un paper molt important en el desenvolupament inicial del sòl ajudant a estabilitzar la temperatura de la superfície i afavoreixen la presència d’algues, fongs i una gran diversitat de microfauna creant, així, un ambient apropiat per que altres plantes puguin establir-s’hi.

Un gran nombre de briòfits posseeixen amplituds ecològiques definides el que els hi confereix gran valor com a indicadors de condicions ambientals ja que són més sensibles que la majoria de les plantes vasculars i per tant podem dir que actuen com a indicadors ecològics. Molts habiten en ambients molt vulnerables i de gran importància ecològica, com són les zones humides o els ambients aquàtics en general, i per tant podem dir que són indicadors de la estabilitat d’aquests hàbitats. Caracteritzen un microclima i un substrat que sovint és molt diferent del que ocupen les plantes vasculars veïnes.

En alguns hàbitats formen part important de la biomassa, com per exemple en les turberes a on són el principal component constituint, a més, un medi vital únic per als nombrosos grups de plantes i d’animals altament especialitzats que hi habiten.

Nombre de tàxons de Briòfits a Catalunya i a l’Espanya peninsular i Illes Balears:

  Catalunya Espanya peninsular i Illes Balears
Briòfits    867  1139
 Antocerotes  4 5
 Hepàtiques 197  277
Molses 666  857

Degut a la gran diversitat d’hàbitats que es troben a Catalunya, el nombre de briòfits resultant és una xifra força elevada i correspon a un 76,1% dels tàxons de briòfits hispànics.

INICI DOCUMENT