Gonomitrium seroi Casas

La col·lecció de briòfits de l’herbari BCB consta d’uns 60.000 espècimens de molses i hepàtiques. Actualment es troba incorporat a l’herbari BCN que està dipositat al Centre de Documetació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) de la Universitat de Barcelona.

Direcció: Carrer de Baldiri Reixac, 2, 08028. Tel. 34 934 03 70 19

Correu electrònic: cedocbiv@ub.edu

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/CeDocBiV/herbari/colleccio-briofits

 

L’herbari BCB es va iniciar l’any 1942 encara que la seva fundació institucional data del 1971, poc després de la fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona amb Creu Casas catedràtica de Botànica aleshores. Les àrees millor representades són Catalunya, la Península Ibèrica en general i les illes Balears. Els principals col·lectors són C. Casas, M. Brugués i R. M. Cros. Inclou els herbaris de P. Seró i J. Vives, dues col·leccions d’intercanvi (Societé d’Exchange des Muscinées i Brioteca Hispànica), tres exsiccates i 10 espècimens tipus.

Holotypus: Acaulon casasianum Brugués & H.A.Crum, Acaulon dertosense Casas, Sérgio, Cros & Brugués, Acaulon fontiquerianum Casas & Sérgio, Goniomitrium seroi Casas, Orthotrichum comosum F. Lara, R. Medina & Garilleti.

Isotypus: Orthotrichum handiense F.Lara, Garilleti & Mazimpaka, Orthotrichum ibericum F.Lara & Mazimpaka, Orthotrichum macrocephalum F.Lara, Garilleti & Mazimpaka, Orthotrichum vittii F.Lara, Garilleti & Mazimpaka

Paratypus: Orthotrichum casasianum F.Lara, Garilleti & Mazimpaka

Acaulon casasianumAcaulon fontiquerianumOrthotrichum handiense
Acaulon casasianum Brugués & CrumAcaulon fontiquerianum Casas & SérgioOrthotrichum handiense F.Lara, Garilleti & Mazimpaa