1. LLIBRES

2. PUBLICACIONS EN REVISTES I CAPÍTOLS DE LLIBRES

3. PUBLICACIONS ELECTRÒNIQUES


1. Llibres

handbook_hepatiques_portada

HANDBOOK OF LIVERWORTS AND HORNWORTS OF THE IBERIAN PENINSULA AND THE BALEARIC ISLANDS. Illustrated keys to genera and species per Creu CASAS, Montserrat BRUGUÉS, Rosa M. CROS, Cecília SÉRGIO i Marta INFANTE.Il·lustracions: Anna Barrón; traducció a l’anglès: Elena Ruiz; revisió del text en anglès: Alan Roy Perry. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2009. ISBN 84-92583-55-3. 177 pp.

Manual per la determinació de les espècies d’hepàtiques i d’antocerotes de la península Ibèrica i les illes Balears. Inclou claus d’identificació a nivell de gènere i d’espècie, nombroses il·lustracions originals a partir de material ibèric, també alguns caràcters que poden ajudar a reconèixer l’espècie, l’ecologia i la distribució per països o illes. S’hi descriuen un total de 296 tàxons, que representen un 68% de la flora d’hepàtiques europea.

HANDBOOK OF MOSSES OF THE IBERIAN PENINSULA AND THE BALEARIC ISLANDS. Illustrated keys to genera and species per Creu CASAS, Montserrat BRUGUÉS, Rosa M. CROS, Cecília SÉRGIO. Il·lustracions: Anna Barrón i Iolanda Filella; traducció a l’anglès: Elena Ruiz; revisió del text en anglès: Alan Roy Perry. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2006. ISBN 84-7283-865-X. 349 pp.

Manual per la determinació de les espècies de molses de la península Ibèrica i les illes Balears. Inclou claus d’identificació a nivell de gènere i d’espècie, nombroses il·lustracions originals a partir de material ibèric, també alguns caràcters que poden ajudar a reconèixer l’espècie, l’ecologia i la distribució per països o illes. S’hi descriuen un total de 864 tàxons, que representen un 64% de la flora de molses europea.

L’any 2020, aquest llibre es va actualitzar seguint “Flora Briofítica Ibérica” Vol. I-VI (2007-2018), també s’han tingut en compte altres contribucions posteriors, com és el cas de Hodgetts et al. (2020) per a la nomenclatura utilitzada. Com a resultat s’han afegit un total de 56 espècies i se n’han eliminat 11.

TEXT COMPLET    

flora_molses_portada

FLORA DELS BRIÒFITS DELS PAISOS CATALANS, IMolses. Creu CASAS, Montserrat BRUGUÉS, Rosa M. CROS. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2003. 2a ed. revisada. ISBN 84-7283-583-9. 278 pàg.

Manual per la determinació de les espècies de molses dels Països Catalans. Inclou claus d’identificació a nivell de gènere i d’espècie, nombroses il·lustracions, totes elles originals i fetes a partir de material propi de l’àrea d’estudi, també alguns caràcters que poden ajudar al reconeixement de l’espècie, l’ecologia i la distribució per comarques o illes, així com l’abundància o raresa del tàxon.

flora_hepatiques_portada


FLORA DELS BRIÒFITS DELS PAISOS CATALANS, IIHepàtiques i Antocerotes
. Creu CASAS, Montserrat BRUGUÉS i Rosa M. CROS. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2004. ISBN 84-7283-771-8. 138 pàg.

Manual per la determinació de les espècies d’hepàtiques i d’antocerotes dels Països Catalans. Inclou claus d’identificació a nivell de gènere i d’espècie, nombroses il·lustracions, totes elles originals i fetes a partir de material propi de l’àrea d’estudi, també alguns caràcters que poden ajudar al reconeixement de l’espècie, l’ecologia i la distribució per comarques o illes, així com l’abundància o raresa del tàxon.

FLORA BRIOFÍTICA IBÉRICA. Flora Briofítica Ibèrica consta de 6 volums, en aquesta obra han participat alguns membres del Laboratori de Briologia de la UAB.

FBI IFBI II portadaFBI III
FBI IV
SÁEZ, L. 2020. Llibre Vermell dels Briòfits Amenaçats de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Territori. Palma de Mallorca (PDF)


2. Revistes i capítols de llibres (ordre cronològic)

CASAS de PUIG, C. 1951 (1952). Contribución al estudio de la Flora Briológica del Norte de España. Anales del Jardín Botánico de Madrid 10:257-273.

CASAS, C. 1951. Algunas briófitas del macizo de Garraf. Collectanea Botanica 3:69-75.

CASAS de PUIG, C. 1952. Una excursión briológica al valle de Nuria. Collectanea Botanica 3:199-206.

CASAS de PUIG, C. 1953. Hepaticae, Musci. In: M. LOSA & P. MONTSERRAT, Aportación al conocimiento de la flora de Andorra. Primer Congreso Internacional del Instituto de Estudios Pirenaicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 53, Botánica 6:174-181.

CASAS de PUIG, C. 1953. Una hepática nueva para la flora catalana. La Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. en Olot. Collectanea Botanica 3:395-397.

CASAS de PUIG, C. 1954. Associations de bryophytes corticicoles de Catalogne. Huitième Congrès International de Botanique, Rapports et Communications :103-105. Paris.

CASAS de PUIG, C. 1954. Adiciones a la brioflora catalana. Collectanea Botanica 4:231-234.

CASAS de PUIG, C. 1954. Aportaciones a la brioflora catalana. Excursiones briológicas por el Alto Berguedá. Collectanea Botanica 4:141-159.

CASAS de PUIG, C. 1956. Contribución al estudio de la flora briológica de los Pirineos Centrales (Huesca). Actes du Deuxième Congrès International d’Études Pyrénéennes, Luchon-Pau 1954, 3:44-59. Toulouse.

CASAS de PUIG, C. 1956. Aportación a la flora briológica balear. Hepáticas de Mallorca. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears 2:63-67.

CASAS de PUIG, C. 1956. Contribución al estudio de la flora briológica balear. Pharmacia Mediterranea 1:1-16.

CASAS de PUIG, C., SERÓ, P., UBACH, M. & VIVES, J. 1956. Flora briológica de las comarcas barcelonesas. Collectanea Botanica 5:119-141.

CASAS de PUIG, C. 1957. Myurella julacea (Vill.) Bryol. eur. var. scabrifolia Lindb. en Cataluña. Collectanea Botanica 5:417-418.

CASAS de PUIG, C. 1957. Aportaciones a la flora briológica de los Pirineos. Collectanea Botanica 5:419-424.

CASAS de PUIG, C. 1957. Fimbriaria Ludwigii (Schw.) Limpr. et Pohlia carinata (Brid.) Möll. dans la vallée de Nuria (Pyrénées Orientales). Revue Bryologique et Lichénologique 26:265.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1958. Contribution à la flore bryologique de l’Espagne. Revue Bryologique et Lichénologique 27:55-65.

CASAS de PUIG, C. 1958. Targionia Lorbeeriana K. Mull. en Mallorca. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears 4:61-62.

CASAS de PUIG, C. 1958. Adiciones a la Flora Briológica Balear. Tres especies de Fissidens nuevas para la Isla de Mallorca. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears 4:63-64.

CASAS de PUIG, C. 1958. Exormotheca pustulosa Mitt. en Port-Bou. Revue Bryologique et Lichénologique 27:17-18.

CASAS de PUIG, C. 1958. La flora briológica del Cap de Creus. Pharmacia Mediterranea 2:440-459.

CASAS SICART, C. 1958. Aportaciones a la flora briológica de Cataluña. Musgos y hepáticas del Montseny. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles de Madrid 16:121-226.

CASAS de PUIG, C. 1959. Tres Funariáceas africanas en España, nuevas para la flora europea. Anales de Farmacia Hospitalaria 2:35-37.

CASAS SICART, C. 1959. Aportaciones a la flora briológica de Cataluña. Catálogo de las hepáticas y musgos del Montseny. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles de Madrid 17:21-174.

CASAS de PUIG, C. 1960. Contribución al estudio de la flora briológica de los Pirineos Centrales. Musgos y hepáticas de Bielsa (Huesca). Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles de Madrid 18:269-285.

CASAS SICART, C. 1960. La vegetación muscinal en el Montseny. Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona 7:27-62.

CASAS de PUIG, C. 1961. Algunos datos sobre la presencia de elementos mediterráneos en la brioflora de la vertiente española de los Pirineos Centrales. Anales de Farmacia Hospitalaria 9:3-4.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1962. Au sujet des Bryophytes récoltés au cours de l’excursion de l’Association Internationale de Phytosociologie dans les Pyrénées franco-espagnoles (22-29 mai 1960). Revue Bryologique et Lichénologique 31:213-238.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1962. Contribution a la flore bryologique du Val d’Aran. Instituto de Estudios Pirenaicos (CSIC). Actas del III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos 1958:163-177. Girona.

ALLORGE, V., CASAS de PUIG, C. & SERÓ, P. 1962. Contribución al estudio de la flora briológica catalana. I. Briófitos de los montes de Prades (Cordillera prelitoral catalana). Collectanea Botanica 6:331-348.

CASAS de PUIG, C. 1962. Nota preliminar sobre la presencia de esfagnos en Cataluña. Actas del III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Gerona 1958. Instituto de Estudios Pirenaicos (CSIC) 2:179-184. Zaragoza.

CASAS de PUIG, C. 1966. Nueva aportación a la flora briológica balear. Algunos musgos y hepáticas de las islas de Ibiza y Formentera. Homenaje en memória del profesor J.M. Albareda Herrera, 1966:19-24. Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1968. Contribución al estudio de la flora briológica catalana. II. Briófitos del llano de Olot y montañas próximas. Collectanea Botanica 7:47-68.

CASAS, C. 1968. Algunes espècies de Sphagnum que es troben a la Vall Ferrera i a la Vall de Cardós. Treballs de la Societat Catalana de Biologia. Arxius de la Secció de Ciències 26:79-86.

CASAS de PUIG, C. 1970. Oedipodiella australis (Wag. et Dix.) Dix. var. catalaunica P. de la V. en Vall Ferrera. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 6:13-15.

CASAS de PUIG, C. 1970. Avance sobre el estudio de la flora briológica de Los Monegros (Valle medio del Ebro). Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 6:5-12.

CASAS de PUIG, C. 1970. Trichostomopsis umbrosa (C. Müll.) H. Robinson en la ciudad de Barcelona. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 6:16-22.

AGUILAR RUIZ, J., VARO-ALCALÁ, J. & MORALES TORRES, M.C. 1972. Estudio de las turberas del Barranco de San Juan (Sierra Nevada). Trabajos del Departamento de Botánica de la Universidad de Granada 1:7-20.

CASAS de PUIG, C. 1972. Nueva aportación al estudio de los Sphagnum en Cataluña. Actes IVème Congrès International d’Études Pyrénées 2:77-82. Toulouse.

CASAS de PUIG, C. 1972. Brioteca Hispánica 1969. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 10:18-26.

CASAS de PUIG, C. 1972. Goniomitrium seroi sp. nov. en la Sierra del Cabo de Gata. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 10:10-15.

CASAS de PUIG, C. & SIMÓ, R.M. 1972. Pyramidula algeriensis Chudeau et Douin en la Sierra del Cabo de Gata (Almería). Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 10:5-9.

CASAS de PUIG, C. 1973. Datos para la flora briológica española. Algunos musgos y hepáticas del sureste de España. Revista da Faculdade de Ciências de Lisboa 17:603-616.

ACUÑA, A., CASAS de PUIG, C., COSTA, M., FUERTES, E., LADERO, M., LÓPEZ, M.L., SIMÓ, R.M. & VARO, J. 1974 (1975). Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula I: el Cabo de Gata (Almería). Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 31:59-95.

BRUGUÉS, M., CASAS de PUIG, C. & CROS, R.M. 1974. Aportación a la brioflora catalana. Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll. en los alcornocales del Alto Ampurdán. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles 31:109-117.

CASAS de PUIG, C. 1974. Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. ssp. zetterstedtii (Stoerm.) Podp. en los abetales del Pirineo Central. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 31:49-53.

CASAS de PUIG, C. 1974. Quelques Muscinées de la Sierra del Cabo de Gata et leur relation avec la flore bryologique africaine. Bulletin de la Société Botanique de France, Collection Bryologie, 121:313-318.

CASAS de PUIG, C. & BRUGUÉS, M. 1974. Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. var. hirsuta (Vent.) Par. (Tortula papillosissima (Copp.) Broth.) en Espagne. Revue Bryologique et Lichénologique 40:263-266.

CASAS de PUIG, C. & MOLINAS, M.L. 1974. Étude au microscope électronique à balayage de la surface des feuilles de Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. var. hirsuta (Vent.) Par. Revue Bryologique et Lichénologique 40:267-270.

ACÓN, M. & CASAS de PUIG, C. 1975. Aportación a la brioflora española. Claopodium whippleanum (Sull.) Ren. et Card. en los Montes de Toledo. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 32:117-123.

CASAS de PUIG, C. 1975. Aportación al estudio de la flora briológica española. Musgos y hepáticas de las provincias de Soria, Logroño, Burgos y Segovia. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 32:731-762.

CASAS de PUIG, C. 1975. Brioteca Hispánica 1970. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 15:27-33.

CASAS de PUIG, C. 1975. Brioteca Hispánica 1971. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 15:34-38.

CASAS de PUIG, C. 1975. Consideraciones sobre el área de distribución y ecología de Tortula desertorum Broth. en España. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 15:3-13.

CASAS, C. & MOLINAS, M.L. 1975. Estudio al microscopio electrónico de barrido del envés de las hojas de Tortula desertorum Broth., procedentes de diferentes localidades de España. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 15:14-18.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1976. Contribución al estudio de la flora briológica catalana. III. Briófitos del Valle de Núria. Collectanea Botanica 10:13-28.

CASAS de PUIG, C. 1976. Contribución al estudio de la flora briológica catalana. IV. Musgos y hepáticas de Montserrat. Collectanea Botanica 10:147-180.

CASAS, C., FUERTES, E. & VARO, J. 1976. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula III: musgos y hepáticas de los alrededores de Titaguas. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 33:139-152.

BRUGUÉS, M. 1977. Una forma propagulífera de Trichostomopsis umbrosa (C. Muell.) Robins. en Cataluña. Comunicaciones presentadas al Simposio Conmemorativo del Centenario de Lagasca, Sevilla 1976. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 21:15-17.

CASAS de PUIG, C. 1977. Estado actual de las investigaciones sobre Briología en España. Comunicaciones presentadas al Simposio Conmemorativo del Centenario de Lagasca, Sevilla 1976. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 21:5-13.

CASAS de PUIG, C., FUERTES, E., SIMÓ, R.M. & VARO, J. 1977. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula II: la Sierra de Albarracín. Comunicaciones presentadas al Simposio Conmemorativo del Centenario de Lagasca, Sevilla 1976. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 21:19-41.

CASAS, C., FUERTES-LASALA, E., LADERO, M. & GARCÍA-GÓMEZ, R. 1977. Zur Moosflora von Navarra (Nord-Ost-Spanien). 7. Mitteilung: Sierra de Leyre. Herzogia 4:323-344.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1978 (1980). Nova aportació al coneixement de la brioflora dels Monegros. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 35:103-114.

BRUGUÉS, M. 1978. Flora briológica de los estratos del Buntsandstein de la cordillera Costero Catalana. Revue Bryologique et Lichénologique 44:149-201.

CASAS de PUIG, C. 1978. La pretendida presencia de Schistostega pennata (Hedw.) Webb. et Mohr. en Cataluña. Boletim da Sociedade Broteriana 52:287-293.

CASAS de PUIG, C. 1979. Funaria pallescens (Jur.) Broth. var. mitratus (Cas. Gil) Wijk et Marg. en Menorca. Revue Bryologique et Lichénologique 45:467-470.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1979. Flora briofítica. In: R. FOLCH (ed) El Patrimoni natural d’Andorra. Ketres. Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1979. Referències bibliogràfiques sobre la flora briològica hispànica. Treballs de l’Institut Botànic de Barcelona 5:1-52.

BRUGUÉS, M. & FOLCH, R. 1981. Marchesinia mackaii al Coll de la Teixeta (Tarragona), nova localitat per als Països Catalans. Folia Botanica Miscellanea 2:15-17.

BRUGUÉS, M., CASAS, C. & CROS, R. 1981. Estudio sobre la flora briológica de los alcornocales del Alt Empordá. Pirineos 113:33-48.

CASAS SICART, C. 1981. The mosses of Spain. An annotated check-list. Treballs de l’Institut Botànic de Barcelona 7:1-57.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1981. Estudio comparativo de la flora briológica de algunas sierras del Sistema Ibérico. Actas del III Congreso OPTIMA. Anales del Jardín Botánico de Madrid 37:417-430.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1981. Contribució de Ramon de Bolòs (1852-1914) a la briologia catalana. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 46:95-98.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1981. Contribució al coneixement de l’àrea geogràfica d’alguns briòfits. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural 9:169-178.

CASAS, C., SIMÓ, R.M. & VARO, J. 1981. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula V: Avance sobre un estudio de la Sierra de la Demanda. Actas del III Congreso OPTIMA. Anales del Jardín Botánico de Madrid 37:431-454.

CROS i MATAS, R.M. 1981. Calypogeia arguta i Zygodon forsteri, espècies noves per a la brioflora catalana. Folia Botanica Miscellanea 2:19-20.

SÉRGIO, C. & CASAS de PUIG, C. 1981. Tortella flavovirens (Bruch.) Broth. var. papillosissima C. Sérg. & C. Casas. Portugaliae Acta Biologica 13:114-118.

BRUGUÉS, M., CASAS, C. & ALCARAZ, M. 1982. Estudio monográfico del Orden Polytrichales en España. (Ensayo para una flora briológica española). Acta Botanica Malacitana 7:45-86.

BRUGUÉS, M., CASAS, C. & GIRBAL, J. 1982. Dades per a la brioflora del Gironès. Folia Botanica Miscellanea 3:21-26.

CASAS de PUIG, C. 1982. Valentine Allorge (1888-1977). Su contribución a la brioflora española. Acta Botanica Malacitana 7:39-44.

CASAS de PUIG, C. 1982. Algunos musgos y hepáticas de la Sierra de Cazorla. Anales del Jardín Botánico de Madrid 39:31-38.

CASAS de PUIG, C., FUERTES, E., SIMÓ, R.M. & VARO, J. 1982. Aportación al conocimiento de la flora briológica española. Nótula IV: las Sierras de Jabalambre y Gúdar (Teruel). Acta Botanica Malacitana 7:119-140.

CASAS SICART, C. 1982. Current research into bryophytes distribution in Spain. Lejeunia 107:15-17.

CASAS SICART, C. & SÁIZ-JIMÉNEZ, C. 1982. Los briófitos de la catedral de Sevilla. Collectanea Botanica 13:163-175.

CASAS, C. & OLIVA, R. 1982. Aportación al estudio de la brioflora de las provincias de Córdoba y Sevilla. Collectanea Botanica 13:153-161.

CASAS, C. & OLIVA, R. 1982. Aportación al conocimiento de la brioflora de Andalucía noroccidental (Huelva, Sevilla y Córdoba). Acta Botanica Malacitana 7:97-118.

CROS, R.M. 1982. Algunos briófitos interesantes para la flora balear. Acta Botanica Malacitana 7:141-150.

BRUGUÉS, M. 1983. Dicranella varia i Dicranella howei als Països Catalans. Lazaroa 5:301-303.

CASAS i SICART, C. 1983. Els briòfits a la ciutat de Barcelona. In: Alguns aspectes moderns de la briologia. Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, p. 45-47.

CASAS i SICART, C. & BELMONTE i SOLER, J. 1983. Ornamentació de les espores en les espècies espanyoles del gènere Pleuridium (Musci). Actas del IV Simposio de Palinología, Barcelona 1982:131-139. Universitat de Barcelona. Barcelona.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1983. Addicions a la brioflora de les comarques tarragonines. Collectanea Botanica 14:235-241.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1983. Contribució a la brioflora de l’illa de Menorca. Collectanea Botanica 14:231-234.

CASAS, C. & REINOSO, J. 1983. Lepidozia cupressina (Sw.) Limdb., novedad para España. Collectanea Botanica 14:243-246.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & PEÑUELAS, J. 1983. Briòfits de l’Alt Empordà. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos 16:13-32.

CROS i MATAS, R.M. 1983. Tayloria serrata (Hedw.) B.S.G. a la Cerdanya. Collectanea Botanica 14:261-263.

CROS i MATAS, R.M. 1983. Revisió del Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Brown als herbaris de Barcelona. Lazaroa 5:305-308.

GÓMEZ i ARBONA, J., BELMONTE i SOLER, J. & CASAS i SICART, C. 1983. Riella notarisii (Mont.) Mont. a Menorca. Lazaroa 5:297-300.

SANZ i MAGRANÉ, M.M. & CASAS i SICART, C. 1983. Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. novetat per a la brioflora catalana i altres espècies notables. Collectanea Botanica 14:579-585.

BRUGUÉS, M. & CRUM, H. 1984. Acaulon casasianum, a new moss from Spain. Lindbergia 10:1-3.

CARTAÑÀ, M. & CASAS, C. 1984. Meesia longiseta Hedw. en una turbera del Cuaternario Superior en el Pla de l’Estany (Garrotxa, Girona). Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 5:127-134.

CASAS, C. & REINOSO, J. 1984. Metzgeria temperata Kuwah., novedad para la brioflora de Galicia. Anales del Jardín Botánico de Madrid 40:321-323.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1984. Referències bibliogràfiques sobre la flora briològica hispànica. II. Treballs de l’Institut Botànic de Barcelona 9:5-24.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1984. Briòfits. In: J. ROS, I. OLIVELLA & J. M. GILI (eds) Els sistemes naturals de les illes Medes. Institut d’Estudis Catalans. Arxius de la Secció de Ciències 73:129-130.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C. & SIM-SIM, M. 1984. Estudio de la flora briofítica de las comarcas alicantinas. Anales de Biología 2:215-228.

CASAS, C., FUERTES, E. & VARO, J. 1984. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula VI: musgos y hepáticas del macizo del Moncayo. Anales de Biología 2:229-247.

CROS, R.M. & ROSSELLÓ, J.A. 1984. An approach to the bryophytic flora of the Pityusic Islands. In: H. KUHBIER, J.A. ALCOVER & G. d’ARELLANO (eds) Biogeography and Ecology of the Pityusic Islands. Junk Publishers. The Hague. p. 155-170.

SÉRGIO, C., SIM-SIM, M., CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1984. A vegetação briológica das formações calcárias de Portugal. II. O Barrocal Algarvio e o Promontório Sacro. Boletim da Sociedade Broteriana 57:275-307.

BURJACHS i CASAS, F., CARTAÑÀ i ARCEDIANO, M. & MONTEIS i CAHIS, J. 1985-1986. Primers resultats sobre la paleoclimatologia i dinàmica del dipòsit lacustre quaternari del “Pla de l’Estany” (St. Joan les Fonts, Garrotxa). Vitrina 1:28-36.

BRUGUÉS, M. 1985. Briòfits. In: Llimona, X. (ed.). Plantes Inferiors. Història Natural dels Països Catalans, vol. 4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. p. 351-354, 357-359, 381-434.

CANALÍS, V. & CASAS, C. 1985. Novetats per a la brioflora dels Pirineus Centrals. Collectanea Botanica 16:59-62.

CASAS, C. 1985. El desenvolupament de la briologia als Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 50:91-96.

CASAS, C. 1985. Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. a Catalunya. Orsis 1:3-7.

CASAS, C. 1985. Briòfits. In: Llimona, X. (ed.). Plantes Inferiors. Història Natural dels Països Catalans, vol. 4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. p. 354-356.

CASAS, C. & PEÑUELAS, J. 1985. Bryological notes. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr., a glacial relict, new to Southern Europe. Journal of Bryology 13:591-592.

CASAS, C. & PUCHE, F. 1985. Contribución a la brioflora de la Sierra Palomita (Teruel). Orsis 1:33-41.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1985. Catàleg de les espècies de briòfits dels Països Catalans. In: Llimona, X. (ed.). Plantes Inferiors. Història Natural dels Països Catalans, vol. 4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. p. 528-533.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C. & SIM-SIM, M. 1985. Estudi de la brioflora dels Ports de Beseit. Orsis 1:13-31.

CASAS, C., LLORET, F. & PÉREZ, R. 1985. Addicions a la brioflora del Montseny. Orsis 1:9-12.

CROS i MATAS, R.M. 1985. Flora briològica del Montnegre. Institut d’Estudis Catalans. Arxius de la Secció de Ciències 78:1-287. Barcelona.

CROS, R.M. 1985. Briòfits. In: Llimona, X. (ed.). Plantes Inferiors. Història Natural dels Països Catalans, vol. 4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. p. 359-381.

GIL, J.A. & RUIZ, P. 1985. The Aquatic Basophilous Bryophytic Communities of South East Spain. Herzogia 7:211-228.

MANOBENS i RIGOL, R.M. & CASAS SICART, C. 1985. Mielichhoferia elongata (Musci), espècie nova per a la brioflora ibèrica, i altres aportacions. Collectanea Botanica 16:323-326.

PEÑUELAS, J., CANALÍS, V. & CASAS, C. 1985. Aportació al coneixement de la brioflora aquàtica de l’alta muntanya pirinenca. Collectanea Botanica 16:51-57.

BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1986. Notas breves. Una nueva localidad de Entosthodon hungaricus Boros en la Península Ibérica. Anales del Jardín Botánico de Madrid 42:529-530.

CASAS SICART, C. 1986. Catálogo de los briófitos de la vertiente española del Pirineo Central y de Andorra. Collectanea Botanica 16:255-321.

CASAS, C. 1986. Brioteca Hispánica. Acta Botanica Malacitana 11:83-112.

CASAS, C. 1986. Briòfits del Montseny. In: J. TERRADAS & J. MIRALLES (eds) El patrimoni biològic del Montseny. Catàlegs de flora i fauna 1:31-39. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona. Barcelona.

CASAS, C., SÉRGIO, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1986. Acaulon dertosense, sp. nov., musgo terrícola de los olivares del Baix Ebre (Cataluña). Anales del Jardín Botánico de Madrid 42:299-301.

GRANZOW de la CERDA, I., HERSZKOWICZ, I. & RON, M.E. 1986. Inventario briológico de la provincia de Ávila (España). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 82:65-76.

GUERRA, J., RUIZ de CLAVIJO, E. & SÉRGIO, C. 1986. Sobre la distribución de Riella helicophylla (Bory et Mont.) Mont. en la Península Ibérica. Acta Botanica Malacitana 11:75-76.

VICENTE, J., GRANZOW de la CERDA, I., MAZIMPAKA, V. & RON, E. 1986. Contribución al conocimiento de la flora briológica de la ciudad de Ávila. Trabajos del Departamento de Botánica de Madrid 13:39-43.

ÁRIAS, C., GRANZOW de la CERDA, I., MAZIMPAKA, V. & RON, M.E. 1987 (1986). Fragmenta chorologica occidentalia, Bryophyta, 635-651. Anales del Jardín Botánico de Madrid 43:436-437.

CASAS SICART, C. 1987-1988. Datos para la brioflora de la Sierra de Gredos. Lazaroa 10:265-267.

CASAS, C., FUERTES, E. & VARO, J. 1987. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula VII: el Valle del Cuiña, Sierra de Ancares. Actas del VI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica :473-483. Universidad de Granada. Granada.

DURING, H.J., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & LLORET, F. 1987. The diaspore bank of bryophytes and ferns in the soil in some contrasting habitats around Barcelona, Spain. Lindbergia 13:137-149.

ELÍAS RIVAS, M.J. & CASAS SICART, C. 1987. Andreaea Hedw., en el occidente del Sistema Central. Actas del VI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica :499-504. Universidad de Granada. Granada.

GRANZOW de la CERDA, I. 1987. Estudios cariológicos en cuatro especies de musgos ibéricos. Anales del Jardín Botánico de Madrid 44:227-232.

RON, E., MAZIMPAKA, V., VICENTE, J. & GRANZOW de la CERDA, I. 1987. Urban bryophytes in Spanish towns. Symposia Biologica Hungarica 35:727-753.

SÉRGIO, C., CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & SIM-SIM, M. 1987. Bryophyte vegetation and ecology of calcareous areas in the Iberian Peninsula. Symposia Biologica Hungarica 35:423-446.

SÉRGIO, C., SIM-SIM, M., CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1987. Alguns musgos novos ou raros para a flora de Portugal, recentemente encontrados no Maciço Calcário Estremenho. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae II. Revista Biologica da Universidade Aveiro 1:47-52.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1988. La brioflora de la Sierra de Gata. Orsis 3:27-40.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1988. Musgos del herbario JACA recolectados en el Pirineo por P. Montserrat y sus colaboradores. Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología, Homenaje a Pedro Montserrat, 4:131-141.

CASAS, C., HERAS, P., REINOSO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1988. Consideraciones sobre la presencia en España de Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. y C. pilifer Brid. Orsis 3:21-26.

GRANZOW de la CERDA, I. 1988. Distribución de las especies del género Anomodon (Hedw.) Hook. & Tayl. (Musci) en la región occidental. Fontqueria 16:9-24.

SÉRGIO, C., SIM-SIM, M., CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1988. A vegetação briológica das formações calcárias de Portugal. IV. O Maciço Calcário Estremenho. Serras de Aire, Candeeiros e Sicó. Memórias da Sociedade Broteriana 28:93-135.

BRUGUÉS, M., CROS, R.M., LLORET, F. & DURING, H. 1989. Banc de diàspores de briòfits en sòls de Sant Llorenç del Munt. I Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona.

CASAS i SICART, C. & ELÍAS, M.J. 1989. Notes breus. Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. en la Peña de Francia (Salamanca). Collectanea Botanica 17:307-308.

CASAS i SICART, C. & PÉREZ-OBIOL, R. 1989. Noves dades sobre briòfits semifòssils de la Garrotxa. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 56:27-30.

CASAS, C. & ZUTTERE, Ph. de 1989. Dades per a la brioflora de Sant Llorenç del Munt. I Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 1989:21-23. Diputació de Barcelona.

GRANZOW de la CERDA, I. 1989. Flujo gamético en poblaciones de un musgo pleurocárpico dioico, Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl., mediante un experimento de trasplante. Botanica Complutensis 15:91-100.

GRANZOW-DE LA CERDA, I. 1989. Notes on five species of Anomodon, Some with erroneous identity, including two new combinations. The Bryologist 92: 381.

CASAS SICART, C. 1990. Síntesis biogeográfica de la brioflora de los Pirineos, Sierras Cantábricas y Macizo Galaico-Portugués. Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología, Botánica Pirenaico-Cantábrica, 5:21-34.

CASAS, C. & SÉRGIO, C. 1990. Acaulon fontiquerianum sp. nov. de la Península Ibèrica. Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 11:57-62.

CASAS, C. 1990. Datos para la brioflora de Burgos. Orsis 5:157-161.

CASAS, C. 1990. Notes briològiques. Crossidium aberrans Holz. & Bartr. a l’Aragó. Orsis 5:155-156.

CASAS, C. 1991. New checklist of spanish mosses. Orsis 6:3-26.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1990. Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe y D. crispatissimum (C. Muell) Par. en la Península Ibérica e Islas Baleares. Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología, Botánica Pirenaico-Cantábrica, 5:35-41.

CASAS, C., SÉRGIO, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1990. Datos sobre el género Acaulon en la Península Ibérica. Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 11:63-70.

SÉRGIO, C., CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1990. Notas Breves. Schizymenium pontevedrensis, una nueva combinación para una especie endémica del género Mielichhoferia en la Península Ibérica. Anales del Jardín Botánico de Madrid 46:606-608.

SCHUMACKER, R. & BRUGUÉS, M. 1991. Bryological notes. Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. (Pottiaceae, Bryophytina), new for Spain. Journal of Bryology 16:486-488.

BRUGUÉS, M. 1992. Nota briològica. Distribució ibèrica de Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb, T. delicatulum (Hedw.) Mitt. i T. philibertii Limpr. Orsis 7:151-153.

CANALÍS, V. & CASAS, C. 1992. Encalypta affinis Hedw. f. i Encalypta alpina Sm. als Pirineus. In: J.A. Conesa & J. Recasens (eds.), Actes del Simposi Internacional de Botánica “Pius Font i Quer”. Vol. I. Criptogàmia. Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pp. 223-229.

CASAS i SICART, C. 1992. La brioflora del massís de Garraf. I Trobada d’estudiosos de Garraf. Monografies de la Diputació de Barcelona 19:89-91.

CASAS, C. 1992. Brioteca Hispánica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 0:2-4.

CASAS, C. 1992. Nota briològica. Una notícia històrica: Sphagnum papillosum Lindb. a Santa Fe de Montseny. Orsis 7:155-157.

CASAS, C. 1992. Nota briològica. Una nova localitat de Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. als Pirineus. Orsis 7:149-150.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1992. Distribució del gènere Racomitrium Brid. secció Racomitrium a la Península Ibèrica. Actes del Simposi Internacional de Botànica Pius Font i Quer, 1988, 1:231-235. Lleida.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1992. Els briòfits del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva zona d’influència. La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. II Jornades sobre Recerca 1991:73-81. Generalitat de Catalunya. Lleida.

CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1992. Endangered bryophytes of the Iberian Peninsula: Los Monegros. Biological Conservation 59:221-222.

CASAS, C., FUERTES, E., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & REINOSO, J. 1992. Aportaciones a la flora briológica española. Nótula VIII. Los Páramos de la Lora (Burgos, España). Stvdia Botanica 10:109-122.

SÉRGIO, C. & CASAS, C. 1992. Mielichhoferia mielichhoferiana (Funck.) Loeske um novo musgo para a brioflora portuguesa. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae IV. Portugaliae Acta Biologica (B) 16:173-175.

BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & LLORET, F. 1993. Dades per a la brioflora dels guixos de Catalunya. Orsis 8:147-149.

CASAS i SICART, C. 1993. Els briòfits a la Península Ibèrica. Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Sessió inaugural del curs 1993. Barcelona. p. 13-28.

CASAS i SICART, C. 1993. Una antiga contribució a la brioflora catalana: recol·leccions de P. Font i Quer i els seus col.laboradors (1911-1919). Institució Catalana d’Història Natural 61:33-39.

CASAS, C. 1993. Brioteca Hispánica 1991. Boletín de la Sociedad Española de Briología 3:2-7.

CASAS, C. 1993. Brioteca Hispánica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 1:2-11.

CASAS, C. 1993. Brioteca Hispánica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 2:2-12.

CASAS, C. 1993. Modificaciones a “New checklist of Spanish mosses” (Casas, C. 1991. Orsis, 6:3-26). Boletín de la Sociedad Española de Briología 2:2.

CASAS, C. 1993. Validation of Goniomitrium seroi Casas. Orsis 8:151.

CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1993. Notes briològiques. Crossidium laevipilum Thèr. & Trab. a la comarca de la Terra Alta (Tarragona). Orsis 8:143-146.

CASAS, C., CROS, R.M. & MUÑOZ, J. 1993. Triquetrella arapilensis y Especies Afines: Su Morfología y Distribución Geográfica. The Bryologist 96:122-131.

CROS, R.M. 1993. La brioflora del Montnegre i la seva conservació. I Jornades Naturalistes del Maresme 1993:42-45. Natura. Barcelona.

CROS, R.M. 1993. Thuidium abietinum (Hedw.) B., S. & G. s.l.: morfologia i distribució a la Península Ibèrica. Orsis 8:3-10.

MUÑOZ, J. & CASAS, C.

SÉRGIO, C., HÉBRARD, J.P. & CASAS, C. 1993. Acaulon fontiquerianum Casas et Sérgio (Musci, Pottiaceae) nouveau pour la bryoflore du Portugal, de France et de Corse. Orsis 8:11-19.

CASAS i SICART, C. 1994. Addenda a la brioflora de Sant Llorenç del Munt. II Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Monografies de la Diputació de Barcelona 21:21-23.

CASAS, C. 1994. Necrològica: Josep Vives i Codina (1931-1993). Boletín de la Sociedad Española de Briología 4:7-8.

CASAS, C. 1994. Nota briològica. Orthotrichum acuminatum Philib., una novetat als Països Catalans. Orsis 9:113-115.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1994. Els esfagnes de les mulleres del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. III Jornades sobre Recerca 1994:81-90. Generalitat de Catalunya. Lleida.

ELÍAS RIVAS, M.J., CASAS i SICART, C., BRUGUÉS DOMENECH, M., CROS MATAS, R.M., OLIVA ALONSO, R., GRANZOW de la CERDA, I., MUÑOZ FUENTE, J., EDERRA INDURÁIN, A. & RUPIDERA GIRALDO, J.L. 1994. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula IX: Musgos, Hepáticas y Antocerotas de las Arribes del Duero (NW de Salamanca). Stvdia Botanica 13:163-173.

FUERTES, E., CASAS, C., CROS, R., EDERRA, A., MUÑOZ, J. & OLIVA, R. 1994. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula X: musgos y hepáticas de la vertiente noroccidental de Sierra Morena (Badajoz). Botanica Complutensis 19:45-58.

LÓPEZ-SÁEZ, J.A., PÉREZ-ALONSO, M.J., VELASCO NEGUERUELA, A. & RON ÁLVAREZ, M.E. 1994. Acerca de los compuestos volátiles y lípidos en especies ibéricas del género Bartramia Hedw. (Bartramiaceae Schwaegr., Bryophyta). Ars Pharmaceutica 34:223-231.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1994. Duas espécies boreais encontradas no Parque Natural da Serra de São Mamede. Lophozia excisa (Dicks.) Dum. nova para Portugal e Racomitrium elongatum (Ehrh.) Frisvoll primeira referência para o sul do Tejo. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae V. Revista Biologica (Lisboa) 15:197-198.

SÉRGIO, C., CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1994. Lista Vermelha dos Briófitos da Península Ibérica. Instituto da Conservaçao da Natureza; Museu, Laboratório e Jardim Botânico & Universidade de Lisboa. Lisboa.

SÉRGIO, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1994. Novas áreas para briófitos novos ou raros para Portugal encontrados na zona centro e centro-este. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae V. Revista Biologica (Lisboa) 15:195-197.

CASALS, C. & CROS, R.M. 1995. Contribució a la brioflora de les serres del Montsant i de la Llena. Orsis 10:51-61.

CASAS i SICART, C. 1995. La brioflora dels Països Catalans. Institut d’Estudis Catalans. Arxius de la Secció de Ciències 100:159-181.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1995. Nota briològica. Dues aportacions de J. Vives a la briologia catalana. Orsis 10:123-125.

CASAS, C. 1995. Brioteca Hispánica 1993-1994. Boletín de la Sociedad Española de Briología 7:11-14.

CASAS, C. 1995. Els briòfits del Cap de Creus. In: J.M. MASDAVALL, A. MIQUEL & S. MUSQUERA (eds.) La península del Cap de Creus i la serra de Verdera 1995:89-92. Actes IV Jornades de la Institució Catalana d’Història Natural. Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres.

CASAS, C. 1995. In memoriam: Josep Vives i Codina (1931-1993). Orsis 10:127-129.

CASAS, C. 1995. Modificaciones a “New checklist of Spanish mosses” II. Boletín de la Sociedad Española de Briología 6:5-6.

CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1995. Loscos y la briología española. Anales del Jardín Botánico de Madrid 53:163-169.

CASAS, C., EDERRA, A., HERAS, P., INFANTE, M. & MUÑOZ, J. 1995-1996. Aproximación a la brioflora burgalesa. Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava 10-11:73-90.

CASAS, C., SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R. M. 1995. Los hábitats de las especies amenazadas de briófitos de la Península Ibérica. Actas del XI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica: 281-282. Santiago de Compostela.

CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 1995. Aportación a la brioflora extremeña. Boletín de la Sociedad Española de Briología 6:1-4.

MUÑOZ, J., BRUGUÉS, M., CASAS, C., CROS, R. M., EDERRA, A., FUERTES, E., HERAS, P., INFANTE, M. & SÉRGIO, C. 1995. Aportaciones a la flora briológica española. Notula XI. Hepáticas y Musgos de La Liébana (Cantabria, N-España). Boletín de la Sociedad Española de Briología 7:1-9.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1995. Threatened bryophytes in the Iberian Peninsula – some results and comments. Cryptogamica Helvetica 18:51-56.

CASAS, C. & SÉRGIO, C. 1996. Nota briològica. Hedwigia stellata Hedenäs a la Península Ibèrica. Orsis 11:183-186.

CASAS, C. 1996. Modificaciones a “New checklist of Spanish mosses” III. Boletín de la Sociedad Española de Briología 9:8-10.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1996. Bryological notes. Brachythecium dieckii Röll in Spain. Journal of Bryology 19:193.

LÓPEZ-SÁEZ, J.A., PÉREZ-ALONSO, M.J. & VELASCO NEGUERUELA, A. 1996. Contribution to the phylogeny of Philonotis Brid. (Bartramiaceae Schwaegr.): Flavonoids of sections Catenularia (C. Müll.) Par. and Euphilonotis Limpr. Botanica Complutensis 21:51-58.

ROS, R.M., GUERRA, J. & CASAS, C. 1996. Bryological advances in Spain (1983-1992). Bocconea 5:325-334.

SÉRGIO, C., CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1996. Bryological notes. Fossombronia maritima (Paton) Paton in the Iberian Peninsula. Journal of Bryology 19:349.

SÉRGIO, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1996. New observations on Anomobryum lusitanicum (I. Hag. ex Luis.) Thér. Lindbergia 21:101-106.

CASAS, C. 1997. Brioteca Hispánica 1995-1996. Boletín de la Sociedad Española de Briología 10:9-15.

CASAS, C. 1997. Nota briològica. Pohlia andalusica (Höhn.) Broth., una novetat per a la brioflora dels Pirineus. Orsis 12:163-164.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1997. Musgos de la vertiente española de los Pirineos en peligro de extinción. Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava 12:51-55.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 1997. Algunos datos para a brioflora de Galicia. España. Boletim da Sociedade Broteriana 68:213-225.

GAUTHIER, R. ET BRUGUÉS, M. 1997. Note sur la presénce de Sphagnum affine Ren. & Card., Sphagnum centrale C. Jens et Sphagnum papillosum Lindb. aux Açores. Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 18(2): 121-126.

GRANZOW-de la CERDA, I. 1997. Revision and phylogenetic study of Anomodon and Herpetineuron (Anomodontaceae, Musci). Contributions from the University of Michigan Herbarium 21:205-275.

LLORET, F., CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & GRANZOW de la CERDA, I. 1997. Aspectos biogeográficos y corológicos de los briófitos de la Sierra de Gredos (España). Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 18:151-164.

RUIZ, E. & BRUGUÉS, M. 1997. El gènere Hypnum a l’Espanya peninsular. Orsis 12:15-25.

SÉRGIO, C., CROS, R. M., BRUGUÉS, M. & CASAS, C. 1997-1998. Dados sobre a brioflora de charcos e de cursos de água temporários com Isoetes, na Península Ibérica. Agronomia Lusitana 46:21-28.

SÉRGIO, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1997. Segunda localidade para Portugal de Preissia quadrata (Scop.) Nees. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae VI. Portugaliae Acta Biologica (B) Sist. 17:273.

SÉRGIO, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & CASAS, C. 1997. Flora e vegetação briológica do Parque Natural da Serra de São Mamede. Portugaliae Acta Biologica (B) Sist. 17:5-46.

BRUGUÉS, M. 1998. The Identity of Entosthodon durieui and E. pallescens. The Bryologist 101:133-136.

BRUGUÉS, M. 1998-1999. Los briófitos de los suelos salinos y yesosos de los Monegros. Boletín de la SEA 24:94

BRUGUÉS, M., CASAS, C. & BELMONTE, J. 1998. Bryological Notes. On the status of Pyramidula algeriensis Chadeau & Douin, syn. nov., with observations on the spores of P. tetragona (Brid.) Brid. and Goniomitrium seroi Cas. de Puig in Spain. Journal of Bryology 20:502-504.

BRUGUÉS, M., RUIZ, E. & BARRÓN, A. 1998. Clave preliminar para la determinación de los esfagnos de España y Andorra. Boletín de la Sociedad Española de Briología 13:1-12.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1998. Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumg. i Didymodon mamillosus (Crundw.) M. Hill a la península Ibèrica. Orsis 13:119-123.

CASAS, C. & GIRBAL, J. 1998. Campylium elodes (Linb.) Kindb. a la península Ibèrica. Orsis 13: 51-54.

CASAS, C. & INFANTE, M. 1998. Aportaciones al conocimiento del género Lophozia en la península Ibérica. Orsis 13:43-50.

CASAS, C. 1998. The Anthocerotae and Hepaticae of Spain and Balearic Islands: a preliminary checklist. Orsis 13:17-26.

CASAS, C. 1998. Trichostomopsis umbrosa (C. Müll.) Robins y Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. var. hirsuta (Vent.) Par. al Sur de la provincia de Soria. Boletín de la Sociedad Española de Briología 12:10-11.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1998. La brioflora de la península del cap de Creus. Acta Botanica Barcinonensia (Homenatge a O. de Bolòs) 45:157-172.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1998. Les espècies del gènere Andreaea del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. IV Jornades sobre recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Octubre 1997. Espot (Pallars Sobirà), Generalitat de Catalunya. p. 127-136.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C. & FONT, J. 1998. Els briòfits de les basses de l’Albera, Alt Empordà. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 66:73-80.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C. & GUTIÉRREZ, C. 1998. Noves localitats d’Hookeria lucens (Hedw.) Sm. al Montseny. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 66:91-94.

MOLERO, J., SÁEZ, Ll. & VILLAR, L. 1998. Interés florístico y geobotánico de la Sierra de Alcubierre (Monegros, Aragón). Acta Botanica Barcinonensia (Homenatge a O. de Bolòs) 45:363-390.

SÁEZ, Ll., FRAGA, P. & ROSSELLÓ, J.A. 1998. Bryological Notes. Some interesting bryophyte records for the Balearic Islands. Journal of Bryology 20:506-508.

SÉRGIO, C., PIERROT, R.B., HÉBRARD, J.P., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1998. Didymodon bistratosus Hébrard & Pierrot ( Pottiaceae, Musci) fertile in Portugal. Nova Hedwigia 67:115-118.

BRUGUÉS, M. & MUÑOZ, J. 1999. Clave para la determinación de las Leskeáceas de España. Boletín de la Sociedad Española de Briología 15:11-14.

BRUGUÉS, M., CASAS, C., CROS, R. M. & SÉRGIO, C. 1999. Entosthodon mouretii (Corb.) Jelenc new to Europe. Cryptogamie, Bryologie 20:72-75.

BRUGUÉS, M., RUIZ, E. & BARRÓN, A. 1999. Les molses tradicionalment incloses en els gèneres Calliergon, Scorpidium, Drepanocladus i Cratoneuron a Catalunya. Orsis 14:21-29.

CASAS, C. 1999. Modificaciones a “New Checklist of Spanish Mosses” IV Boletín de la Sociedad Española de Briología 14:13-15.

CASAS, C. 1999. Neckera besseri, Homalia lusitanica i Homalia trichomanoides (molses) als Països Catalans. Orsis 14:31-37.

CASAS, C. 1999. Revisión de los ejemplares de Schistidium distribuidos en la Brioteca Hispánica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 15:9-10.

CASAS i SICART, C. 1999. Espècies de briòfits desaparegudes o en greu perill d’extinció al Montseny. III i IV Trobades d’Estudiosos del Montseny (Barcelona). Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals, p. 27-31.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 1999. Andreaea megistospora and other interesting species from the Spanish bryoflora. Cryptogamie, Bryologie 20:203-206.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R. M. & SÉRGIO, C. 1999. Briófitos de algunos barrancos de las Villuercas (Cáceres) con Prunus lusitanica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 14:1-7.

CROS, R.M. & INFANTE, M. 1999. Bazzania Gray (Jungermanniales, Bryophyta) on the Iberian Peninsula. Lindbergia 24:38-42.

LARA, F., MAZIMPAKA, R., GARILLETI, R. & BRUGUÉS, M. 1999 Orthotrichum handiense, sp. nov. from Fuerteventura, Canary Islands. The Bryologist 102(4):619-622.

MUÑOZ, J., BRUGUÉS, M., RUIZ, E. & BARRÓN, A. 1999. Claves de campo para Sphagnum de España y Andorra. Boletín de la Sociedad Española de Briología 15:1-8.

SÉRGIO, C., PIERROT, R.B., CROS, R. & BRUGUÉS, M. 1999. Re-evaluation of Bryum minii Podp. (Bryaceae) and remarks about news discoveries in Portugal. Journal of Bryology 21:299-303.

BRUGUÉS, M. 2000. Two nomenclatural changes in Entosthodon. Orsis 15:115.

CASAS, C. 2000. Algunes molses noves o rares per a la brioflora catalana Acta Botanica Barcinonensia 46:89-95.

CASAS, C. 2000. El género Schistidium Bruch & Schimp. en España. Boletín de la Sociedad Española de Briología 16:1-9.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 2000. Flora Briofítica Ibérica. Referencias Bibliográficas. Treballs de l’Institut Botànic de Barcelona 17:1-58.

VANDERMEER, J., GRANZOW-DE LA CERDA, Í., BOUCHER, D., PERFECTO, I. & RUIZ, J. 2000. Hurricane disturbance and tropical tree species diversity. Science 290: 788-791.

BOUCHER, D., VANDERMEER, J., GRANZOW-DE LA CERDA, Í., MALLONA, M.A., PERFECTO, I. & ZAMORA, N. 2001. Post-agriculture versus post-hurricane succession in southeastern Nicaraguan rain forest. Plant Ecology 156 (2): 131-137.

BRUGUÉS, M., DIRKSE, G. & SÉRGIO, C. 2001. On the taxonomic status and distribution of Funaria durieui. Cryptogamie, Bryologie 22:251-254.

BRUGUÉS, M., RUIZ, E. & BARRÓN, A. 2001. Estudio de algunas muestras del Herbario Jeanbernat recolectadas en los Pirineos. Boletín de la Sociedad Española de Briología 18-19:53-59.

CASAS, C. 2001. Les espècies del gènere Schistidium Bruch & Schimp. dels Països Catalans. Orsis 16:9-28.

CASAS, C., BLOM, H. H. & CROS, R.M. 2001. Schistidium occidentale from the Sierra Nevada (Spain), new to the European bryophyte flora. Journal of Bryology 23:301-304.

CASAS, C., CROS, R. M. & BRUGUÉS, M. 2001. 2001. Els briòfits de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane (SE França). Orsis 16:29-45.

CROS, R. M. 2001. Nuevas citas de Campylopus oerstedianus y C. brevipilus para la Flora española. Boletín de la Sociedad Española de Briología 18-19:73-75.

Sérgio, C. & GRANZOW de la CERDA, I. 2001. On the identity of Desmatodon meridionalis Luisier. Journal of Bryology 22:69-70.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2001. New data concerning extinct bryophytes on the Iberian red list. Novit. Bot. Univ. Carol.

SÉRGIO, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & GARCIA, C. 2001. A brioflora de enclaves com Prunus lusitanica L. no Parque Natural da Serra da Estrela. Boletín de la Sociedad Española de Briología 18-19:5-14.

VANDERMEER, J., BOUCHER, D.,GRANZOW-DE LA CERDA. Í. & PERFECTO, I. 2001. Growth and development of the thinning canopy in a post-hurricane tropical rain forest in Nicaragua. Forest Ecology & Management 148: 221-242.

BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C., CROS, R. M. & CASAS, C. 2002. Los briófitos de las zonas altas de Sierra Nevada (Andalucía, España). Boletín de la Sociedad Española de Briología 20-21:1-7.

CASAS, C. 2002. Brioteca Hispánica 1997-1999. Boletín de la Sociedad Española de Briología 20-21:11-21.

CASAS, C. 2002. Modificaciones a “New Checklist of Spanish Mosses” V. Boletín de la Sociedad Española de Briología 20-21:9-10.

SÁEZ, Ll., CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 2002. New Bryological Data from the Balearic islands Cryptogamie, Bryologie 23:181-187.

SÉRGIO, C. & CASAS, C. 2002. Bryum neodamense Itzigs. novo elemento para a brioflora de Portugal. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae VIII. Portugaliae Acta Biologica 20:106-107.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2003. Nota sobre Drepanocladus sendtneri (H. Müll.) Warnst., Callialaria curvicaulis (Jur.) Ochyra y Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs en la Península Ibérica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 22-23:17-20.

BRUGUÉS, M. 2003. Key to the Funariales of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Cryptogamie, Bryologie 24:59-70.

BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C., CASAS, C. & CROS, R. M. 2003. Rediscovery of Brachymenium commutatum (Müll.Hal.) A.Jaeger and Pohlia andalusica (Höhn.) Broth. in Sierra Nevada (SE Spain). Lindbergia 28:99-101.

CASAS, C. & A. BARRÓN 2003. Els briòfits saprobiolignícoles de la Vall d’Aran. Acta Botanica Barcinonensia 49:167-172.

CROS, R. M. & SÉRGIO, C. 2003. Andreaeaceae: Andreaea. In: J. GUERRA & R. M. CROS (Coords./eds.) Flora Briofítica Ibérica. Sociedad Española de Briología. Murcia. pp. 5-21.

CROS, R. M. 2003. Mannia fragrans (Balbis) Frye & L. Clark (=Grimaldia fragrans (Balbis) Corda) en la Península Ibérica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 22-23:23-25.

SÁEZ, Ll. 2003. Briòfits del Parc Natural de Cala Mondragó, Mallorca (Illes Balears). Butlletí Científic dels Espais Naturals Protegits de les Balears 1: 15-18

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2003. Uma nova espécie de Sphagnum para Portugal. Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae IX. Portugaliae Acta Biologica 21:289-290.

BRUGUÉS, M., MUÑOZ, J., RUIZ, E. & HERAS, P. 2004. Sphagnaceae: Sphagnum. In: J. GUERRA & R. M. CROS (Coords./eds.) Flora Briofítica Ibérica. Sociedad Española de Briología. Murcia. pp. 5-73.

CASAS, C. 2004. Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. in the Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: New to the Spanish bryoflora. Braun-Blanqueta 34: 9-10.

CASAS, C. 2004. La reproducció vegetativa de les molses i els seus mecanismes d’adaptació al medi àrid. Omnis cellula 4:17-24.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R. M., SÁEZ, L. & BALAGUER, P. 2004. Referencias bibliogràficas sobre la flora briofítica de las Islas Baleares. Boletín de la Sociedad Española de Briología 25:33-40.

CROS, R.M., BRUGUÉS, M. &SÁEZ, L. 2004. Els Briòfits de la Vall d’Alinyà. In: J. GERMAIN i OTZET (ed.) Els Sistemes Naturals de la Vall d’Alinyà. Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Núm. 14, p. 223-235.

DRAPER, I., ALBERTOS, B., BRUGUÉS, M., CANO, M. J., CROS, R. M., GALLEGO, M. T., GARILLETI, GUERRA, J., R., LARA, MAZIMPAKA & SÉRGIO, C. 2004. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica espapola. Nótula XIV: Musgos, Antocerotas y Hepáticas de la Sierra de Aracena (Huelva). Boletín de la Sociedad Española de Briología 24:7-14.

HERAS, P., INFANTE, M., CASAS, C., CROS, R. M. & BRUGUÉS, M. 2004. Contribución a la brioflora del Pirineo Aragonés. Boletín de la Sociedad Española de Briología 25:25-31.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & GARCIA, C. 2004. New occurrence of Scapania scandica (Arnell & H. Buch) Macvicar in the Iberian Peninsula and phytogeographic significance. Braun-Blanqueta 34: 17-19.

VANDERMEER, J. & GRANZOW DE LA CERDA. Í. 2004. Height dynamics of the thinning canopy of a tropical rain forest: 14 years of succession in a post-hurricane forest in Nicaragua. Forest Ecology & Management 199: 125-135.

VANDERMEER, J., GRANZOW-DE LA CERDA, Í., PERFECTO, I., BOUCHER, D., RUIZ, J. & KAUFMANN, A. 2004. Multiple basins of attraction in a tropical rain forest: evidence for non-equilibrium community structure. Ecology 85(2): 575-579.

CASAS, C. 2005. Catàleg de les molses d’Andorra. Orsis 20:41-59.

CROS, R.M., SÁEZ, L. & ROSSELLÓ, J.A. 2005. Plagiochasma appendiculatum Lehm & Lindenb. (Marchantiales, Aytoniaceae), a species new to the European bryophyte flora. Journal of Bryology 27:3-6.

GUERRA, J. & BRUGUÉS, M. 2005. Anoectangium. In: J. GUERRA & R. M. CROS (Coords./eds.) Pottiaceae: Scopelophila, Anoectangium, Barbula, Leptodontium, Triquetrella. Flora Briofítica Ibérica. Sociedad Española de Briología. Murcia. pp. 8-10.

MASCARO, J., PERFECTO, I., BARROS, O., BOUCHER, D.H., GRANZOW DE LA CERDA, Í., RUIZ, J. & VANDERMEER, J. 2005. Aboveground Biomass Accumulation in a Tropical Wet Forest in Nicaragua Following a Catastrophic Hurricane Disturbance. Biotropica 37(4): 600-608.

BRUGUÉS, M. & PORLEY, R.D. 2006. Earlier report of Grimmia dissimulata in the east Iberian Peninsula. Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:95.

BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 2006. Sobre la identidad de Pleuridium serrulatum Luisier & Dixon Boletín de la Sociedad Española de Briología 29:1-4.

CASAS, C. 2006. Brioteca Hispánica 2000-2004. Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:1-9.

CASAS, C., CROS, R. M., BRUGUÉS, M., RUIZ, E., SÉRGIO, C., BARRÓN, A. & LLORET, F. 2006. Aportaciones a la brioflora del Pirineo. Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:73-86.

CROS, R. M., BRUGUÉS, M., RUIZ, E. & BARRÓN, A. 2006. Contribución a la brioflora d’Andorra Orsis 20:33-40.

CROS, R.M. 2006. Blindia. In: J. GUERRA & R. M. CROS (Coords./eds.) Seligeriaceae: bRACHYDONTIUM, Blindia, Seligeria. Flora Briofítica Ibérica. Sociedad Española de Briología. Murcia. pp. 8-10.

ELÍAS, M.J., ALBERTOS, B., BRUGUÉS, M., CALABRESE, G., CANO, M.J., ESTÉBANEZ, B., GALLEGO, M.T., GARILLETI, R., GUERRA, J., HERAS, P., INFANTE, M., J.A., LARA, F., MARTÍN, M.A., MAZIMPAKA, V., MEDINA, R., MUÑOZ, J., POKORNY, L., PUCHE, F. & SÁNCHEZ, J.A. 2006. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula XV: musgos, antocerotas y hepáticas de la Sierra de Gredos (Ávila). Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:25-31.

HILL, M.O., BELL, N., BRUGGEMAN-NANNENGA, M.A., BRUGUÉS, M., CANO, M.J., ENROTH, J., FLATBERG, K.I., FRAHM, J.P., GALLEGO, M.T., GARILLETI, R., GUERRA, J., HEDENÄS, L., HOLYOAK, D.T., HYVÖNEN, J., IGNATOV, M.S., LARA, F., MAZIMPAKA, V., MUÑOZ, J., SÖDERSTRÖM, L. 2006. An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology 28(3): 198-267.

PUCHE, F., BARRÓN, A., BRUGUÉS, M., CANO, M.J., DRAPER, I., EDERRA, A., ESTÉBANEZ, B., GALLEGO, M.T., GIMENO, C., GUERRA, J., JIMÉNEZ, J.A., LARA, F., MEDINA, R. & MEDINA, N.G. 2006. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula XVI: Musgos y Hepáticas del Alto Tajo (Cuenca, Guadalajara, Teruel). Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:87-94.

PUCHE, F., CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 2006. Didymodon eckeliae (Pottiaceae), new to Europe. The Bryologist 109:239-241.

R.M. Ros, S. Rams, D.T. Holyoak, M. Brugués & R.M. Cros 2006. Revision of the records of Brachymenium commutatum (Bryophyta, Bryaceae) in Europe. Nova Hedwigia 84: 241-247.

RUIZ, E., BRUGUÉS, M. & CASAS, C. 2006. Hypnum uncinulatum Jur. new to peninsular Spain. Cryptogamie, Bryologie 27:399-402.

SÁEZ, L., BRUGUÉS, M., CASAS, C., CROS, R. M & BALAGUER, P. 2006. Briófitos nuevos o interesantes para las Islas Baleares. Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:11-23.

SÁEZ, L., BRUGUÉS, M., CASAS, C., CROS, R.M. & BALAGUER, P. 2006. New bryological data from Balearic Islandds. II. Cryptogamie, Bryologie 27:387-394.

Sérgio, C., Brugués, M., Cros, R. M., Casas, C. & Garcia, C. 2006. The 2006 Red List and an updated checklist of bryophytes of the Iberian Peninsula (Portugal, Spain and Andorra). Lindbergia 31: 109-126.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M., CROS, R.M., GARCÍA, C. & LOURO, T. 2006. A new important mediterranean area for bryophytes in Portugal: Barrancos (Baixo Alentejo). Boletín de la Sociedad Española de Briología 29: 25-33.

BRUGUÉS, M. 2007. Sphagnum contortum y Pohlia longicolla en Andorra. Boletín de la Sociedad Española de Briología 30-31: 37-38.

Brugués, M., Casas, C. & Solé, L. 2007. LOS BRIÓFITOS de LA ZONA VOLCÁNICA DE OLOT (GIRONA). Boletín de la Sociedad Española de Briología 30-31: 19-24.

CROS, R. M. & BRUGUÉS, M. 2007. In memoriam Creu Casas (1913-2007). Orsis 22: 121-134.

CROS, R. M., SÁEZ, L., CANO, M.J., BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 2007. Algunos briófitos nuevos o interesantes para las Islas Baleares. Boletín de la Sociedad Española de Briología 30-31: 25-32.

GONZÁLEZ MANCEBO, J.M., ALBERTOS, B. BARRÓN, A., CEZÓN, K., CROS, R.M., DRAPER, I., ESTÉBANEZ, B., GARILLETI, R., HALLINGBÄCK, T., HERNÁNDEZ MAQUEDA, R., LARA, F., LOSADA LIMA, A., MATEO, R.G., MAZIMPAKA, V., MUÑOZ, J., MEDINA, R., MEDINA, N.G., PATIÑO, J., PUCHE, F., RAMS, S., ROS ESPÍN, M.R. & RUIZ, E. 2007. Bryophytes collected by the Spanish Bryological Society during a field trip at La Gomera (Canary Islands). Boletín de la Sociedad Española de Briología 30-31: 43-51.

ROS, R. M., MAZIMPAKA, V., ABOU-SALAMA, U., ALEFFI, M., BLOCKEEL, T. L., BRUGUÉS, M., CANO, M. J., CROS, R. M., DIA, M. G., DIRKSE, G. M., EL SAADAWI, W., ERDAG, A., GANEVA, A., GONZALEZ-MANCEBO, J. M., HERRNSTADT, I., KHALIL, K., KÜRSCHNER, H., LANFRANCO, E., LOSADA-LIMA, A., REFAI, M. S., RODRÍGUEZ-NUÑEZ, S., SABOVLJEVIC, M., SÉRGIO, C., SHABBARA, H., SIM-SIM, M. & SÖDERSTRÖM, L. 2007. Hepatics and Anthocerotes of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie, Bryologie 28: 351-437.

SÉRGIO, C. & CASAS, C. 2007. 6. Pohlia filum (Schimp.) Martensson (Bryaceae) nova espécie par a brioflora portuguesa. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae X. Portugaliae Acta Biologica 22: 199.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & CASAS, C. 2007. Trichostomum tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb. (Pottiaceae) nova espécie para a brioflora de Portugal continental. Boletín de la Sociedad Española de Briología 30-31: 57-59.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2007. 9. Acerca da presença de Tortula guepinii (Bruch & Schimp.) Broth. (Pottiaceae) em Portugal. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae X. Portugaliae Acta Biologica 22: 201-202.

BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2008. Creu Casas (1913-2007). Journal of Bryology 30: 181-183.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2008. Some interesting hepatics from the Pyrenees. Cryptogamie, Bryologie 29: 199-202.

CROS, R. M., SÁEZ, L. & BRUGUÉS, M. 2008. The bryophytes of the Balearic Islands: an annotated checklist. Journal of Bryology 30: 74-95.

GUERRA, J., JIMÉNEZ-MARTÍNEZ, J.F., CANO, M.J. & BRUGUÉS, M. 2008. Molecular and morphological evidence on the status of Bryum mildeanum Jur. and records revision in the Iberian Peninsula. Journal of Bryology 30: 297-302.

MCGUIRE, K.L., HENKEL, T.W., GRANZOW-DE LA CERDA, Í., VILLA, G., EDMUND, F. & ANDREW, C. 2008. Dual mycorrhizal colonization of forest-dominating tropical trees and the mycorrhizal status of non-dominant tree and liana species. Mycorrhiza 18: 217-222.

BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2009. Creu Casas (24 April 1913-20 May 2007). Cryptogamie, Bryologie 30: 5-20.

BRUGUÉS, M., PUCHE, F. & CEZÓN, K. 2009. Tortella bambergeri (Pottiaceae) in the Iberian Peninsula, with an updated key to Iberian Tortella. The Bryologist 112: 164-168.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R.M., RUIZ, E. & BARRÓN, A. 2009. Checklist of Mosses of the Spanish Central Pyrenees. Cryptogamie, Bryologie 30: 33-65.

CROS, R.M. & BUCZKOWSKA, K. 2009. Conocephalum salebrosum (Marchantiopsida) new to Spain. Cryptogamie, Bryologie 30: 203-205.

GRANZOW-DE LA CERDA, I. & DÜLL, R.P.G. 2009. Anomodon longifolius and A. thraustus (Anomodontaceae) new to North America, north of Mexico. The Bryologist 112(3): 606-610.

SÉRGIO, C., CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R. M. & LOURO, T. 2009. New localities for Bryum cyclophyllum (Bryaceae) in the Iberian Peninsula. The Bryologist 112: 164-168.

SÉRGIO, C., GARCIA, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R. M. 2009. Novarum Flora Lusitana Commentarii In memoriam A.R. Pinto da Silva (1912 – 1992): Primeiros dados sobre a brioflora da Serra do Alvão e áreas adjacentes. Silva Lusitana17: 109-122.

BRUGUÉS, M. & PUCHE, F. 2010. Goniomitrium. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 34-36. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & PUCHE, F. 2010. Oedipodiella. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 31-32. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2010. Entosthodon. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 44-59. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2010. Funaria. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 59-63. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2010. Physcomitrella. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 41-43. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2010. Physcomitrium. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 43-44. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2010. Pyramidula. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 37-39. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUES, M. & SERGIO, C. 2010. On the identity of some Entosthodon species endemic to Macaronesia or the North of Africa. Cryptogamie, Bryologie 31: 277-280.

BRUGUÉS, M. 2010. Gigaspermum. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 29-31. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUES, M., ROS, R.M., SÁEZ, L. & CANO, M.J. 2010. Entosthodon commutatus Durieu et Mont. (Funariaceae, Bryopsida), new to Europe and Morocco. Cryptogamie, Bryologie 31: 271-276.

BRUGUÉS, M., RUIZ, E., BARRÓN, A. & SÁEZ, L. 2010. Adiciones a la brioflora de la Isla de Ibiza (Islas Baleares). Boletín de la Sociedad Española de Briología 34-35: 61-65.

CROS, R. M. , BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2010. Brioteca Hispánica 2005-2008. Boletín de la Sociedad Española de Briología 34-35: 81-94.

CROS, R. M., BRUGUÉS, M., RUIZ, E., SÁEZ, Ll., BARRÓN, A, & PÉREZ-HAASE, A. 2010. Els briòfits de les Planes de Son i la mata de València. In: GERMAIN, J. [cur.]. Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural. (Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural; 16), p. 229-253.

CROS, R.M. 2010. Amblyodon. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 78-80. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

CROS, R.M. 2010. Leptobryum. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 76-78. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

CROS, R.M. 2010. Splachnaceae. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 67-73. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

DIRKSE, G.D. & BRUGUÉS, M. 2010. Entosthodon kroonkurk (Bryophyta: Funariaceae), a new species from the Iberian Peninsula and Macaronesia. Journal of Bryology 32: 133-139.

GRANZOW-DE LA CERDA, I. & BEACH, J. H. 2010. Semi-automated workflows for acquiring specimen data from label images in herbarium collections. Taxon 59: 1830-1842(13).

GUERRA, J. & CROS, R. M. 2010. Plagiobryum. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 103-105. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M.J. & CROS, R.M. (eds.) 2010. Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 317. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

RUIZ, J., VANDERMEER, J. & GRANZOW-DE LA CERDA, Í. 2010. Growth and mortality patterns in the thinning canopy of a post-hurricane rainforest in eastern Nicaragua (1990–2005). Revista de Biología Tropical 58 (4): 1283-1297.

SÉRGIO, C. & BRUGUÉS, M. 2010. Funariella. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 39-41. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

SÉRGIO, C. & BRUGUÉS, M. 2010. Schistostegaceae. In: GUERRA, J., BRUGUÉS, M., CANO, M. J. & CROS, R. M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV, pp. 87-89. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

SÉRGIO, C., STOW, S., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2010. Entosthodon mouretii (Corb.) Jelenc in Portugal: New areas of occurrence worldwide. Journal of Bryology 32(3): 239-241.

SÉRGIO, C., VIEIRA, C., SILVA, I., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & STOW, S. 2010. Update on the distribution, ecology and conservation of Fissidens fontanus in Portugal. Field Bryology 102: 9-12.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2011. Sobre la presencia de Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum en España. Boletín de la Sociedad Española de Briología 36: 1-2.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2011. Nota sobre la presencia de Discelium nudum en los Pirineos españoles. Boletín de la Sociedad Española de Briología 37: 11-12.

BRUGUÉS, M., INFANTE, M. & CROS, R. M. 2011. Anotaciones sobre hepáticas de España. Boletín de la Sociedad Española de Briología 36: 3-8.

RUIZ, E. & BRUGUÉS, M. 2011. Distribución de las Secciones Revolutohypnum Mönk., Hamulosa Schimp. y Pseudostereodon (Broth.) Ando del género Hypnum Hedw. en la Península Ibérica e Islas Baleares. Boletín de la Sociedad Española de Briología 37: 25-34.

SÁEZ, L., INFANTE, M. & BRUGUÉS, M. 2011. Two new liverworts for the bryophyte flora of Spain. Cryptogamie, Bryologie 32: 135-137.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M., GARCIA, C. & STOW, S. 2011. First bryofloristic study of the Tejo Internacional Region (Portugal). Boletín de la Sociedad Española de Briología 37: 1-10.

BRUGUÉS, M. & GONZÁLEZ-MANCEBO, J.M. 2012. 3. Lista Roja de los Briófitos Amenazados de España. In: R. Garilleti & B. Albertos (Coord.). Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, p. 26-42.

BRUGUES, M. & RUIZ, E. 2012. The genus Kiaeria in Spain, including K. blyttii (Bruch et Schimp.) Broth. new to Spain. Cryptogamie, Bryologie 33: 263-266.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2012. Discelium nudum (Dicks.) Brid. In: R. Garilleti & B. Albertos (Coord.). Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, p. 54-55.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2012. Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. In: R. Garilleti & B. Albertos (Coord.). Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, p. 82-83.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2012. Scapania verrucosa Heeg. In: R. Garilleti & B. Albertos (Coord.). Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, p. 176-177.

BRUGUÉS, M., CROS, R.M., RUIZ, E. & ELÍAS, M.J. 2012. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm. In: R. Garilleti & B. Albertos (Coord.). Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, p. 76-77.

BRUGUÉS, M., RUIZ, E., PUCHE, F. & MUÑOZ, J. 2012. Especies a excluir del catálogo de musgos de España. Boletín de la Sociedad Española de Briología 38-39: 1-4.

CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2012. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin. In: R. Garilleti & B. Albertos (Coord.). Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, p. 63.

CROS, R.M., BRUGUÉS, M., RUIZ, E. & OLIVER, X. 2012. Mannia fragrans (Balb.) Frye & L. Clark. In: R. Garilleti & B. Albertos (Coord.). Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, p. 184-185.

OLIVER I MARTÍNEZ-FORNÉS, X., CROS I MATAS, R. M., BRUGUÉS DOMÉNECH, M. & RUIZ MOLERO, E. 2012. Seguiment de l’única localitat coneguda a la península Ibèrica de l’hepàtica Mannia fragans (Balb.). Frye & L. Clark. Lithodora: novetats botàniques de la Garrotxa 2010: 8-8.

BRUGUÉS, M. & SIMÓ, J. 2013. Nuevo catálogo de los briófitos recolectados en la ciudad de Barcelona. Boletín de la Sociedad Española de Briología 40-41: 11-13.

BRUGUÉS, M., RUIZ, E. & CROS, R. M. 2013. Brioteca Hispánica 2009-2012. Boletín de la Sociedad Española de Briología 40-41: 85-96.

ROS, R.M., MAZIMPAKA, V., ABOU-SALAMA, U., ALEFFI, M., BLOCKEEL, T.L., BRUGUÉS, M., CROS, R.M., DIA, M.G., DIRKSE, G.M., DRAPER, I., EL SAADAWI, W., ERDAG, A., GANEVA, A., GABRIE,L R., GONZÁLEZ-MANCEBO, J.M., GRANGER, C., HERRNSTADT, I., HUGONNOT, V., KHALIL, K., KÜRSCHNER, H., LOSADA-LIMA, A., LUÍS, L,, MIFSUD, S., PRIVITERA, M., PUGLISI, M., REFAI, M.S., SABOVLJEVIC, M., SÉRGIO, C., SHABBARA, H., SIM-SIM, M., SOTTIAUX, A., TACCHI, R., VANDERPOORTEN, A. & WERNER, O. 2013. Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie, Bryologie 34: 99-437.

PORLEY, R. D. & BRUGUÉS, M. 2013. Entosthodon duriaei Mont. In: Ellis L.T. (ed.), New National and Regional Bryophyte Records, 32. Journal of Bryology 35(4): 295-296.

PUCHE, F., SEGARRA-MORAGUES, J.G., BRUGUÉS, M. & FUERTES, E. 2013. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. In: Ellis L.T. (ed.), New National and Regional Bryophyte Records, 37. Journal of Bryology 35(4): 295.

BRUGUÉS, M., RUIZ, E. & CROS, R. M. 2014. Nuevos datos para la brioflora del centro de Cataluña Boletín de la Sociedad Española de Briología 42-43: 7-12.

GARILLETI, R., ALBERTOS, B., PUCHE, F., BRUGUÉS, M. & LARA, F. 2014. Orthotrichum laevigatum J.E. Zetterst. In: Ellis L.T. (ed.), New National and Regional Bryophyte Records, 40. Journal of Bryology 36: 232-233.

GUERRA, J. & BRUGUÉS, M. 2014. Conardia compacta (Drumm.) H.Rob. (Amblystegiaceae) en la Península Ibérica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 42-43: 53-58.

GUERRA, J., CANO, M. J. & BRUGUÉS, M. (eds.). 2014. Flora Briofítica Ibérica. Orthotrichales, Hedwigiales, Leucodontales, Hookeriales. Vol. V, pp. 261. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

HERAS, P., INFANTE, M., ALBERTOS, B., BARRÓN, A., BRUGUÉS, M., CANO, M.J., GARILLETI, R., GUERRA, J., JIMÉNEZ, J.A., LARA, F., ORGAZ, D. & PUCHE, F. 2014. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula XVI: Briófitos de los alrededores de Espinosa de los Monteros (Norte de Burgos). Boletín de la Sociedad Española de Briología 42-43: 25-40.

SÁEZ, L., PERÍS, B., ESPUNY, J., RUIZ, E., GRANZOW, I., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 2014. Briòfits d’interès conservacionista al massís del Montseny: situació actual de les espècies amb protecció legal. VIII Monografies del Montseny: 107-113.

BRUGUÉS, M. & GUERRA, J. (eds.). 2015. Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II, pp. 355. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Archidiaceae. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 15-17. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Cheilothela. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 30-31. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Ceratodon. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 42-44. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Dichodontium. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 56-60. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Hymenoloma. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 60-63. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Oncophorus. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 66-69. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Kiaeria. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 69-72. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Arctoa. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 73-74. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Dicranoweisia. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 74-76. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Dicranum. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 15-17. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Dicranodontium. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 147-150. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Brioteca Hispánica 2013-2014. Boletín de la Sociedad Española de Briología 44-45: 4553.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Coscinodon. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 261-289. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Ptychomitriaceae. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 326-333. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

GRANZOW DE LA CERDA, I. ARELLANO, G., BRUGUÉS, M. & SOLÀ-LÓPEZ, A. 2016. The role of distance and habitat specificity in bryophyte and perennial seed plant metacommunities in arid scrubland fragments. Journal of Vegetation Science 27: 414-426.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. Campylopus. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 133-146. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2017. 20. Lescuraea incurvata (Hedw.) E.Lawton. In: Ellis L.T. (ed.), New National and Regional Bryophyte Records, 50. Journal of Bryology 39(1): 106.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2018. Timmiella anomala (Bruch & Schimp.) Limpr. en Cataluña. Boletín de la Sociedad Española de Briología 50: 13-15.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2018.  Leskeaceae. In: & J. Guerra, M. J., Cano & M. Brugués (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Hypnales. Vol. VI: 19-35. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2018.  Heterocladium. In: J. Guerra, M. J. Cano & M. Brugués (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Hypnales. Vol. VI: 41-47. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2018.  Thuidiaceae. In: J. Guerra, M. J. Cano & M. Brugués (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Hypnales. Vol. VI: 49-58. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

BRUGUÉS, M., RUIZ, E. & SÉRGIO, C. 2018. 42. Timmiella flexiseta (Bruch) Limpr. In: Ellis L.T. (ed.), New National and Regional Bryophyte Records, 56. Journal of Bryology 40(3): 18.

GUERRA, J. & BRUGUÉS, M. 2018.  Conardia. In: J. Guerra, M. J. Cano & M. Brugués (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Hypnales. Vol. VI: 131-133. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

GUERRA, J. & RUIZ, E. 2018.  Entodontaceae. In: J. Guerra, M. J. Cano & M. Brugués (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Hypnales. Vol. VI: 257-261. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

RUIZ, E., AYMERICH, P., BRUGUÉS, M. & SÁEZ, L. 2018. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica de la sierra del Cadí-Moixeró (Barcelona y Lérida). Boletín de la Sociedad Española de Briología 50: 17-25.

RUIZ, E., AYMERICH, P., SÁEZ, L. & BRUGUÉS, M. 2018. 10. Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J.Kop. In: Ellis L.T. (ed.), New National and Regional Bryophyte Records, 56. Journal of Bryology 40(3): 275-276.

SÁEZ, L. & BRUGUÉS, M. 2018. 28. Pseudoleskeella rupestris (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr. In: Ellis L.T. (ed.), New National and Regional Bryophyte Records, 57. Journal of Bryology 40(4): 410.

SÁEZ, l., RUIZ, E., GRANZOV DE LA CERDA, I. & BRUGUÉS, M. 2018. The Bryophyte Flora of the Montseny Massif (Northeastern Iberian Peninsula): Conservation Issues and an Updated Check-List. Cryptogamie, Bryologie 39: 3-46.

SÉRGIO, C., FONTINHA, S. & BRUGUÉS, M. 2018. 17. Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.E. Sm. In: Ellis L.T. (ed.). New National and Regional Bryophyte Records, 57. Journal of Bryology 40(4): 406.

RUIZ, E., AYMERICH, P., SÁEZ, L. & BRUGUÉS, M. 2019. 13. Cratoneuron curvicaule (Jur.) G.Roth. In: Ellis L.T. (ed.), New National and Regional Bryophyte Records, 58. Journal of Bryology 41(1): 67-68.

SÁEZ, L. 2019. 23. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. In: Ellis L.T. (ed.), New National and Regional Bryophyte Records, 60. Journal of Bryology 41(3): 292-293.

SÁEZ, L., RUIZ, E. & BRUGUÉS, M. 2019. Additions, corrections and comments to the Red List of bryophytes from mainland Spain and the Balearic Islands. Mediterranean Botany 40(1): 3-20.

SÁEZ, L., RUIZ, E. & BRUGUÉS, M. 2019. Bryophyte flora of Catalonia (northeastern Iberian Peninsula): Checklist and Red List. Boletín de la Sociedad Española de Briología 51: 1-126.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M., RUIZ, E., MINISTRO, M. & GARCIA, C. 2019(2021). Estudo da flora briofítica de áreas selecionadas do Centro de Portugal (Gondramaz e Pedra da Ferida). Novos dados de espécies importantes para a conservação. Boletín de la Sociedad Española de Briología 52-53: 69-82.

MORENO-SAIZ, J.C., ALBERTOS, B., RUIZ-MOLERO, E. & MATEO, R. G. 2021. The European Union can afford greater ambition in the conservation of its threatened plants. Biological Conservation 261, 109231.

SÁEZ, L., PINYA, S. & LARA, F. 2021. New bryological data for the Balearic Islands. III Anales de Biología 43: 1-9.

RUIZ, E., INFANTE, M., HERAS, P., BRUGUÉS, M., PÉREZ-HAASE, A., GARILLETI, R. & ALBERTOS, B. 2022. Sphagnum medium Limpr. y Sphagnum divinum Flatberg & K.Hassel en España. Boletín de la Sociedad Española de Briología 56: 13-17.

RUIZ, E., AYMERICH, P., SÁEZ, L. & BRUGUÉS, M. 2023. The Bryophyte Flora of the Cadí-Moixeró Natural Park (Eastern Pyrenees, Catalonia, Spain). Boletín de la Sociedad Española de Briología 57 (2023). doi: 10.58469/bseb.inv.2023.61.73.002

SÁNCHEZ, R., MEDINA, R., BRUGUÉS, M., INFANTE, M., ALBERTOS, B. & HERAS, P. 2023. Nuevos datos sobre Petalophyllum ralfsii (Wilson) Nees & Gottsche en Andalucía. Revisión de su estado de conservación en España. Boletín de la Sociedad Española de Briología 57(2023). doi: 10.58469/bseb.inv.2023.24.82.001


3. Publicacions electròniques

Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Cartografia virtual que permet a les persones usuàries consultar i visualitzar sobre un mapa la distribució de les diferents espècies de briòfits referides a una quadrícula UTM 10×10, així com una fitxa de l’espècie amb informació sobre la seva presència en les diferents províncies, l’ecologia, el grau d’amenaça, observacions d’interès i una làmina que il·lustra els caràcters més destacables del tàxon, també l’autoria del mapa i la data d’actualització.

S’agrairia a les persones que fessin ús de la informació oferta en aquest programa que el citessin com a recurs electrònic de la següent manera:

Autors mapa. Any de la consulta. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic a https://gis.geovincles.com/briofits/

 Catàleg de les antocerotes i les hepàtiques de l’Espanya peninsular. Les persones que facin ús de la informació oferta en aquest catàleg el poden citar com a recurs electrònic de la següent manera: Brugués, M., Infante, M. & Ruiz, E. Any de la consulta. Catàleg de les antocerotes i les hepàtiques de l’Espanya peninsular i les Illes Balears. Recurs electrònic a https://webs.uab.cat/briologia/cataleg-de-les-antocerotes-i-les-hepatiques-de-lespanya-peninsular/

Catàleg de les molses de l’Espanya peninsular. Les persones que facin ús de la informació oferta en aquest catàleg el poden citar com a recurs electrònic de la següent manera: Brugués, M. & Ruiz, E. Any de la consulta. Catàleg de les molses de l’Espanya peninsular i les Illes Balears. Recurs electrònic a https://webs.uab.cat/briologia/cataleg-de-les-molses-de-lespanya-peninsular/

Catàleg de les antocerotes i les hepàtiques de Catalunya. Les persones que facin ús de la informació oferta en aquest catàleg el poden citar com a recurs electrònic de la següent manera: Brugués, M., Ruiz, E. & Sáez, L. Any de la consulta. Catàleg de les antocerotes i les hepàtiques de Cataluya. Recurs electrònic a https://webs.uab.cat/briologia/cataleg-de-les-antocerotes-i-les-hepatiques-de-catalunya/

Catàleg de les molses de Catalunya. Les persones que facin ús de la informació oferta en aquest catàleg el poden citar com a recurs electrònic de la següent manera: Brugués, M. Ruiz, E. & Sáez, L. Any de la consulta. Catàleg de les molses de Catalunya. Recurs electrònic a https://webs.uab.cat/briologia/cataleg-de-les-molses-de-catalunya/

Catàleg de les antocerotes i les hepàtiques de les Illes Balears. Les persones que facin ús de la informació oferta en aquest catàleg el poden citar com a recurs electrònic de la següent manera: Brugués, M. Ruiz, E. & Sáez, L. Any de la consulta. Catàleg de les antocerotes i les hepàtiques de les Illes Balears. Recurs electrònic a https://webs.uab.cat/briologia/cataleg-de-les-antocerotes-i-les-hepatiques-de-les-illes-balears/

Catàleg de les molses de les Illes Balears. Les persones que facin ús de la informació oferta en aquest catàleg el poden citar com a recurs electrònic de la següent manera: Brugués, M. Ruiz, E. & Sáez, L. Any de la consulta. Catàleg de les molses de les Illes Balears. Recurs electrònic a https://webs.uab.cat/briologia/en/checklist-mosses-balearic-islands/

BRUGUÉS, M., CROS, R.M., FERNÁNDEZ, S., FIGUERAS, G., GERMAIN, J., GÓMEZ, A., LLISTOSELLA, J., LLORENS, L., MUÑIZ, D., OLIVER, X. & SÁEZ, L. 2010. Fongs, líquens i briòfits que requereixen mesures de conservació a Catalunya. Institució Catalana d’Història Natural. http://ichn.iec.cat/pdf/FLBprot.pdf.COMANDES