PROJECTES DE RECERCA

1.- CARTOGRAFIA DE BRIÒFITS. PENÍNSULA IBÈRICA I ILLES BALEARS

Responsables: Montserrat Brugués i Rosa M. Cros
Entitat: Institut d’Estudis Catalans

Cartografia 2015

Aquest és un projecte de l’Institut d’Estudis Catalans que es va iniciar l’any 1983 amb l’objectiu d’elaborar mapes de distribució geogràfica d’espècies de molses i hepàtiques de la península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, les Açores i Madeira. Cada volum consta de cinquanta mapes en què figuren les localitats segons la quadrícula UTM de 10×10, acompanyats d’un text explicatiu en català i en anglès. Se n’han publicat quatre fascicles.

CASAS, C., BRUGUÉS,M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1985. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 1:1-50. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS,M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1989. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 2:51-100. Institut d’Estudis Catalans & Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS,M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1992. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 3:101-150. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS,M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1996. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 4:151-200. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

L’any 1996 es va aturar la publicació de fascicles i quan, l’any 2009, es reprèn aquest projecte es fa reduint-ne l’àrea d’estudi a la península Ibèrica i les Illes Balears i a través d’una aplicació digital interactiva que permet les persones usuàries consultar i visualitzar sobre un mapa, per Internet, la distribució de les diferents espècies de briòfits. Juntament amb el mapa apareix una fitxa amb informació sobre l’espècie consultada, com ara sinònims, la presència en les diferents províncies, l’ecologia, el grau d’amenaça i observacions d’interès, així com una làmina que il·lustra els caràcters més destacables del tàxon, l’autoria del mapa i la data d’actualització.

El nombre d’espècies cartografiades és de 450, a més hi ha unes 20 espècies en procés de revisió que podrien ser afegides en un futur.

S’agrairia que les persones que fessin ús de la informació oferta en aquest programa el citessin com a recurs electrònic de la manera següent:

Autors mapa. Any de la consulta. Tàxon consultat. In: Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic a http://briofits.iec.cat.

INICI

2.- BANC DE DADES DE BIODIVERSITAT DE CATALUNYA. BRIÒFITS

Responsables: Montserrat Brugués i Elena Ruiz
Entitat: Universitat de Barcelona i Departament de Territori i Sostenibilitat
Data d’Inici: 2005

El Banc de Dades dels Briòfits de Catalunya forma part del projecte de Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC) i recull la bibliografia especialitzada sobre briòfits (molses, hepàtiques i antocerotes) i totes les citacions que apareixen en aquesta bibliografia dins el marc territorial de Catalunya. També hi queda enregistrada la informació taxonòmica, ecològica, corològica, fitosociològica, etc., del tàxon, sempre que aquestes dades figurin en el treball.

 INICI


3.- ESTUDI DELS BRIÒFITS DEL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ

Entitat: Parc Natural del Cadí-Moixeró
Participants: Llorenç Sáez, Pere Aymerich, Elena Ruiz i Montserrat Brugués
Data d’Inici: 2016

Aquest estudi te per objectiu ampliar el coneixement sobre la flora briofítica present al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Per aquest motiu, des de 2016 s’han dut a terme prospeccions a zones poc estudiades d’aquest parc que inclouen diferents ambients com boscos madurs, ambients rocosos de zones altes, zones alpines calcàries, zones de roques volcàniques de la muntanya mitjana, boscos caducifolis i boscos de ribera.

INICI


4.- EL ATLAS DE LA FLORA DE LOS PIRINEOS. Briófitos

Responsables: Marta Infante i Patxi Heras
Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra
Participants: Marta Infante, Patxi Heras, Montserrat Brugués, Vincent Hugonnot, David G. Long, Benoît Offerhaus, Gordon Rothero i Elena Ruiz
Data d’Inici: 2016

Aquest Atles ens permet consultar via Internet els mapes de distribució de les espècies de briòfits presents als Pirineus, cada mapa està acompanyat per una fitxa biològica amb informació sobre l’hàbitat, edafologia, altitud, estratègia de reproducció, distribució als Pirineus i distribució global.

INICI