Una de les competències crucials en el món actual és la competència intercultural. La mobilitat física de tota mena i també la mobilitat virtual constant a què ens exposa la vida digital, fan que constantment entrem en contacte amb altres persones, cultures, llengües i identitats, davant les quals no sempre ho tenim fàcil per actuar adequadament, amb la consciència i la sensibilitat oportunes.  

En l’àmbit dels estudis i de la feina proliferen els contextos en què convivim persones d’orígens diversos. Sense la competència intercultural, integrada per coneixements, destreses i actituds, les possibilitats d’una bona convivència i de generació de valor en els enriquidors equips interculturals són molt limitades. És així que el foment d’aquesta competència es perfila com una veritable necessitat. No hi ha dubte que les universitats, focus de mobilitat i, alhora, d’estímul de les competències socialment imprescindibles, han de jugar un paper en la promoció d’aquesta competència.

A continuació trobareu una sèrie de recursos per treballar la competència intercultural: