Durant el curs 2022-2023 el Servei de Llengües continua oferint la possibilitat d’aprendre diverses llengües de manera virtual mitjançant dues plataformes. A continuació t’ho expliquem:

Dexway image

Llengües a Distància amb Dexway

Podràs estudiar les llengües següents: alemany (del nivell A1 al C1 del MECR), anglès (del nivell A1 al C1), espanyol (del nivell A1 al C1), francès (del nivell A1 al C1), portuguès del Brasil (nivells A1 i A2), italià (nivells A1 i A2) i rus (nivells A1 i A2). Les hores de dedicació són les següents:
– els nivells A1 i A2 estan dividits en dos cursos cadascun, de 40-50 hores (80-100 hores per nivell).
– els nivells B1, B2 i C1 estan dividits en tres cursos cadascun, de 40-50 hores (120-150 hores per nivell).

El Servei de Llengües ofereix llicències d’ús lliure (sense tutorització i sense avaluació) de dotze mesos de durada des del moment de formalització de la matrícula.

Parla

Català a Distància amb Parla.cat

La plataforma ofereix una proposta formativa que s’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2) i suficiència (C1). Cada nivell està organitzat en tres cursos. Cada nivell requereix, aproximadament, 150 hores de feina a la plataforma. Els aprenents gaudeixen de dues hores d’atenció a distància d’assessorament per part d’un docent del Servei de Llengües.

El Servei de Llengües proposa dos períodes de formació amb la plataforma:
– del 3 d’octubre al 16 de desembre de 2022. 
– del 13 de febrer al 26 de maig de 2023.

Consulteu els preus de les llicències al web del Servei de Llengües.

El Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d’Europa és el document que estableix les bases d’un sistema europeu comú d’aprenentatge i avaluació de segones o terceres llengües. Els objectius i continguts en aquest àmbit es distribueixen en sis nivells que són referents comuns per valorar el domini de les llengües. Aquí podeu descarregar-vos la graella, per a l’autoavaluació, amb els sis nivells i les cinc destreses lingüístiques en diverses llengües.