Des del Servei de Llengües elaborem material relacionat amb el llenguatge d’especialitat a la universitat. En aquesta pàgina trobareu accés a quatre col·leccions de guies i una col·lecció de vídeos (tot el material es pot consultar lliurement):

Les guies per escriure en disciplines específiques són un conjunt de guies en català que ajuden els destinataris (principalment estudiants, però també professorat) a comunicar-se, sobretot per escrit, en un seguit de disciplines: dret, geografia, biologia, química, educació, medicina, economia, turisme, enginyeria informàtica, infermeria i història.

Guides for Writing in Specific Disciplines és la mateixa col·lecció en anglès, i amb les adaptacions pertinents: Law, Geography, Biology, Chemistry, Education, Medicine, Economics, Tourism, Computer Engineering, Nursing and History.

Guides pour Écrire dans des Disciplines Spécifiques: col·lecció en francès amb la guia d’Éducation i de Tourisme.

Leitfäden zur Fachspezifischen Abfassung von Texten: col·lecció en alemany amb la guia de Tourismus.

Hi trobareu, entre d’altres, les característiques generals en l’escriptura d’aquestes disciplines, els textos propis de cada disciplina i les convencions a l’hora d’escriure.

A continuació trobareu una sèrie de quatre vídeos sobre el llenguatge d’especialitat a la universitat:

Llenguatge d’especialitat a la universitat.
Comunicar les disciplines acadèmiques
Specialist Language at University.
Communicating across Academic Disciplines

Introducció al llenguatge d’especialitat

Introduction to Specialised Language

 

Gèneres de discurs

Discourse Genres

Terminologia

Terminology

 

Recursos per dominar el llenguatge d’especialitat

Resources for Managing Specialised Language

Periòdicament ampliem la col·lecció de guies.