#

Ingrid Noguera Fructuoso 

Equipo EFI


https://orcid.org/0000-0002-6902-5818

Ingrid Noguera Fructuoso, Professora Lectora Serra Húnter en el Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social (UAB). Doctora en Multimèdia Educativa (UB, 2011), Postgrau en Docència Universitària (UB, 2011) i llicenciada en Pedagogia (UB, 2006). Ha estat professora a la Universitat de Barcelona i docent, investigadora i dissenyadora instruccional a la Universitat Oberta de Catalunya. La seva docència s’emmarca en els àmbits de la comunicació educativa, la recerca educativa i l’aprenentatge al llarg de la vida. Les seves línies d’investigació versen sobre les teories de l’educació en la societat digital, l’ensenyament i l’aprenentatge millorat per les tecnologies, les metodologies docents innovadores i el desenvolupament professional del professorat universitari. Actualment investiga, en el marc de projectes finançats, sobre l’aula invertida, l’observació entre iguals en el desenvolupament professional del professorat i la formació professional. Ha participat en diversos projectes finançats nacional i internacionalment i publica habitualment en revistes d’impacte i en editorials de reconegut prestigi. Compta amb una cinquantena d’articles en revistes i actes de congressos. Ha estat investigadora predoctoral a la Open University of the Netherlands (2009) i postdoctoral a la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (2013) i a la Universitat Oberta de Catalunya (2016-2018).