En diferents projectes de recerca, hem treballat conjuntament, o hem rebut suport, de les següents institutions:

GIPE – Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives

FUNDAE – Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Fundació UAB

Fundació BCN Formació Professional

Fundació Pere Tarrés

Fundación Bertelsmann

INAP – Instituto Nacional de Administración Pública

Instituto Asturiano de Administración Pública Antonio Posada

EAPC – Escola d’Aministració Pública de Catalunya

Instituto Aragonés de Administración Pública

IVAP – Institut Valencià d’Administració Pública

IVAP – Instituto Vasco de Administración Público

EAR – Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha

EGAP – Escola Galega de Administración Pública

ECLAP – Escuela de Administración Pública de Castilla y León

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

BIBB – Budesinstitut für Berufsbildung (Institut Alemany de Formació Professional)