SER FP a Espanya: Trajectòries d’Èxit i Valor Social en la Formació Professional és un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i l’Agència Estatal de Recerca (PID2020-112842RB-I00) amb l’objectiu principal de visibilitzar el valor de la Formació Professional per a millorar la seva imatge social.

Per dur a terme aquest projecte, en primer lloc, es busca explorar les concepcions sobre la FP que té l’alumnat de l’ESO, les seves famílies i el professorat. En segon lloc, es pretén analitzar la qualitat de la formació en el treball com a element potenciador de la visibilitat del valor de la FP. En tercer lloc, es vol identificar les pràctiques implementades en educació durant la crisi sanitària provocada pel COVID-19 que contribueixin a valoritzar la FP. I finalment, en quart lloc, es planteja estudiar les narratives del propi alumnat de FP per posar en valor les seves experiències i perspectives.