ARIADNA GÜELL SANS

Co-coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society

L’Ariadna té un interès tant personal com professional en les polítiques públiques, especialment en la seva millora continua i avaluació. En la seva carrera professional ha estat lligada al sector públic fent consultoria estratègica per organismes tant catalans com internacionals (Comissió Europea, Nacions Unides, EBRD). Des del 2019, es dedica a impulsar la implementació de polítiques del temps en els àmbits local, regional, estatal i internacional, a través de la posició de co-coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society.

Enlaces de interés

https://timeuse.barcelona