#

Cristina Santos

Membre Doctor
☎ 0034935811503
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8922902800

Actualment soc professora agregada a la Unitat d’Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya). Em vaig llicenciar en Biologia per la Universitat de Coimbra (Portugal) el 1998, i em vaig doctorar en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2005. Vaig completar la meva formació postdoctoral a la Universitat de les Açores en 2007 i el mateix any em vaig incorporar a la Universitat Autònoma de Barcelona com a professora. Tinc una àmplia experiència en genètica molecular i de poblacions, bioestadística i epidemiologia. Durant els últims anys, les meves investigacions s’han centrat principalment en la dinàmica evolutiva del DNA mitocondrial (estudiant l’heteroplàsmia somàtica i germinal, la recombinació del DNA mitocondrial humà i també les insercions nuclears d’origen mitocondrial) i en la influència de les mutacions del DNA mitocondrial en el procés l’envelliment i en el desenvolupament de malalties, concretament en càncer i malalties neurodegeneratives d’inici tardà. D’altra banda, també estic interessat en la caracterització genètica de poblacions humans actuals i antigues amb l’objectiu d’inferir quins factors històrics, demogràfics i microevolutius han influenciat l’estructura i diversitat de les poblacions humanes. En un futur pròxim, m’agradaria analitzar en profunditat l’impacte de les mutacions somàtiques en el genoma nuclear i mitocondrial. Des de juliol de 2014, sóc coordinadora del màster interuniversitari (UAB / UB-Universitat de Barcelona) d’Antropologia Biològica. En col·laboració amb altres membres del GREAB, he supervisat dues tesis doctoral ja acabades i dirigeixo actualment tres tesis doctorals i sis treballs de màster.