#

Assumpció Malgosa i Morera

Membre Doctor
☎ 0034935811860
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602449452

Sóc professora d’Antropologia Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Lidero el GROB, Grup de Recerca en Osteobiografia d’aquesta Universitat que te per objectiu la interpretació i reconstrucció biològica de persones i poblacions a partir de les seves restes. Per tant el meu camp d’investigació es centra en diversos aspectes de l’estudi de la variabilitat humana i la diversitat al nivell morfològic, histològic, bioquímic i molecular. Respecte a l’àmbit cronològic, el tipus d’anàlisis que portem a terme abracen tant des d’època Prehistòrica, concretament del Neolític, però sobre tot Bronze i Ferro, fins a l’actualitat. En relació a restes actuals, ens ocupem d’estudis d’antropologia forense, posant especial èmfasi en les restes de la Guerra Civil Española.