El Centre GTS compta amb un equip directiu format per un catedràtic de Química Analítica sobre el qual recau la direcció executiva i dues professores titulars de la mateixa matèria que duen a terme les funcions de direcció tècnica.

Així mateix, compta amb dos professors agregats més, un gestor-promotor que es fa càrrec de la gestió dels projectes, les relacions amb clients així com del tracte amb TECNIO. GTS també compta amb una tècnica de qualitat, que es responsabilitza de les tasques de qualitat seguint la filosofia de la norma ISO 9001.

El Centre disposa a més, de tècnics especialitzats que s’encarreguen del desenvolupament de les tècniques analítiques, la realització dels assaigs així com del control dels equips de mesura i assaig.

Finalment, la resta del personal està constituïda per investigadors postdoctorals i becaris que desenvolupen tasques de recerca dins de projectes determinats.

Direcció i Tècnics

Manuel
Valiente Malmagro

Direcció Executiva
Manuel.Valiente@uab.cat

María Jesús
Sánchez Martín

Direcció Tècnica
MariaJesus.Sanchez@uab.cat

Montserrat
Resina Gallego

Tècnica de Qualitat
Montserrat.Resina@uab.cat

Cristina
Palet i Ballús

Direcció Tècnica
Cristina.Palet@uab.cat

Roberto
Boada Romero

Direcció Tècnica
Roberto.Boada@uab.cat

Júlia
Senyé Lacher

Tècnica de Laboratori
Julia.Senye@uab.cat

Montserrat
López Mesas

Direcció Tècnica
Montserrat.Lopez.Mesas@uab.cat

Gustavo
Pérez González

Gestor de Projectes
Gustavo.Perez@uab.cat

Montserrat FernándezCrespo
Secretària de Direcció
suport.administratiu.
gts@uab.cat

Post-Docs i Becaris

Iris H.
Valido

Investigadora Postdoctoral
Iris.Henriquez@uab.cat

Laia
López Fernández

Becària
Laia.Lopez@uab.cat

Uma Maheswari Mariappan
Becària
Uma.Mariappan@uab.cat

Lucía
Yohai del Cerro

Investigadora Postdoctoral
Lucia.Yohai@uab.cat

Marilyn M.
García Tenesaca

Becària
Marilynmishelle.garcia@uab.cat

Dong
Han

Becari
Dong.Han@uab.cat

Marcia
Viltres Portales

Becària
Marcia.Viltres@uab.cat