Medi Ambient

Tecnologies Energètiques i Medi Ambient
Tractament, caracterització i monitorització d’aigües, sòls i sediments contaminats.

Anàlisi del contingut i mobilitat de metalls tòxics en sòls Industrials i d’aigües àcides de mines.

Avaluació de l’especiació de contaminants orgànics i inorgànics mitjançant tècniques analítiques i de sincrotró.

Aplicació de tècniques geoestadístiques i quimiomètriques els estudis d’especiació per a l’obtenció de mapes de distribució d’espècies contaminants.

Tecnologies Químiques
Química analítica i anàlisi química.
Pretractament i anàlisi de mostres en espectroscòpia atòmica i cromatografia.
Caracterització i desenvolupament d’instrumentació analítica d’ICP-MS, AF4, FP-XRF, HPLC-MS, GC-MS.

Aplicacions agroalimentàries

Aliments funcionals
Desenvolupament i caracterització d’aliments biofortificats amb seleni, amb la funció específica de millorar la salut i reduir el risc de contraure malalties.

Biotecnologia
Desenvolupament i caracterització de biomassa emprada en la sorció de diferents Biotecnologies.

Caracterització de sistemes biocompatibles per la separació i recuperació de diferents compostos inorgànics.

Estudi de diferents biomasses d’origen vegetal i animal.

Biomedicina

Ciències de la Salut
Desenvolupament i caracterització de biomaterials dentals (Estudis de des / remineralització, de blanqueig dental, d’abrasió, de disponibilitat de fluorur i incorporació a l’enamel dental).

Estudis d’alliberament controlat de fàrmacs.

Caracterització i anàlisi de càlculs renals i predicció de la litiasi urològica en humans i animals, estudis d’inhibidors i promotors de càlculs renals.