Tipus de serveis

Es diferencien fonamentalment pel tipus de servei que es proporciona al client i es pot distingir entre: 

Serveis d’ anàlisi en els que el client contracta a GTS. Són clients que envien un volum de mostres determinat al llarg de l’any, i que ho fan de manera sistemàtica i amb una periodicitat coneguda. Això permet que es puguin organitzar i assignar els recursos necessaris. 

Aquests servei poden incloure:

 • La petició d’un assaig puntual per part d’un client
 • La petició de diferents assaigs de manera repetida al llarg de l’any, sense que s’arribi a un volum total que permeti arribar a la firma d’un conveni.

Serveis de recerca i consultoria en els que el client contracta els serveis de GTS per al desenvolupament o optimització d’un mètode analític, col·laboració en algun projecte de recerca , activitats de consultoria, etc. 

La gestió dels mateixos mitjançant conveni la decidiran les dues parts interessades, depenent de la durada del servei. 

Serveis de formació:

 • Formació en tècniques analítiques
 • Formació en implantació de sistemes de qualitat

 

Catàleg de serveis

Entre els serveis que el Centre GTS ofereix als seus clients trobem els que es descriuen a continuació:

Serveis d’anàlisis

 • Anàlisi de metalls i altres ions en matrius aquoses.
 • Caracterització analítica i assessorament en el tractament de sòls i sediments contaminats.
 • Estudi morfoconstitucional de càlculs renals.
 • Anàlisi d’orina i predicció del risc litògen.
 • Determinació de compostos orgànics en matrius d’origen vegetal.

Projectes de recerca

 • Caracterització i tractament d’aigües contaminades (amb biomassa i materials sintètics funcionalitzats amb nanopartícules).
 • Tractament i remediació de sòls contaminats.
 • Desenvolupament i caracterització de materials dentals.
 • Síntesi i caracterització de sistemes d’alliberament controlat.
 • Estudi i predicció del risc litògen.
 • Cultiu i caracterització d’aliments funcionalitzats d’origen vegetal.

Formació especialitzada

 • Cursos relacionats amb les metodologies desenvolupades a GTS.
 • Entrenament individual en Tècniques i Processos analítics específics.
 • Assessorament en Gestió de Qualitat.

Equipament