Benvinguts

La globalització actual es caracteriza per l’acceleració i la intensificació dels fluxos d’intercanvi entre diferents regions del món.

La presència de l’Àsia Oriental és cada cop més propera i evident dins el context mundial. Això no obstant, l’imaginari dominant, en comptes d’aprofundir la comprensió mútua, encara n’accentua la distància i la llunyania.

Els processos i dinàmiques d’intercanvi que es desenvolupen arran de l’encontre entre persones i grups socials amb unes característiques culturals pròpies necessiten ser reconeguts per poder superar les barreres i jerarquies que ens separen.

La diversitat cultural present dins l’Àsia Oriental, així com les transferències culturals bidireccionals entre l’Àsia Oriental i la resta del món, és el que pretén treure a la llum aquesta pàgina.

Activitats

Jornada “Invocación a las mayorías silenciosas”

L’Aula Magna de la Facultat de Geografia acollirà el 10 de maig la Jornada “Invocación a las mayorías silenciosas” organitzada per la professora del Departament d’Història de l’art, la Dra. Laia Manonelles, amb el suport de l’Institut Confuci de Barcelona i el Grup d’Investigació INTER ASIA.

III Seminari internacional sobre migracions xineses a Espanya

Des de l’última edició d’aquest seminari internacional del 2017, la recerca sobre les migracions xineses a Espanya ha augmentat significativament, al mateix temps que hem estat testimonis de nous fenòmens de gran impacte com la pandèmia Covid-19 i l’augment de la tensió internacional amb àmplies repercussions sobre la Xina i la seva posició en el món, i totes les conseqüències que afecten la globalització i l’imaginari establert sobre la Xina. La migració internacional xinesa i la seva presència a Espanya no han estat alienes a aquestes noves circumstàncies que assenyalen un canvi de cicle en la seva evolució i en els vincles transnacionals entre ambdós països. En aquest context, el seminari té com a objectiu donar a conèixer les investigacions que s’estan desenvolupant actualment per examinar els canvis i les continuïtats en l’àmbit de la migració xinesa a Espanya i detectar les necessitats investigadores per orientar les polítiques públiques actuals.

Entitats Promotores Observadores

Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB)
Fundació Institut Confuci de Barcelona
Casa Àsia
Japan Foundation