Som un grup d’investigadors i investigadores, amb seu a la Universitat Autònoma de Barcelona, interessats/ades en:

OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL GRUP DE RECERCA

Estudi dels processos psicològics implicats en l’aparició i manteniment dels trastorns relacionats amb les conductes externalitzades / desinhibides (especialment dels trets temperamentals de risc, trastorns de conducta i els trastorns de la personalitat del Cluster B), les diferències individuals en la vulnerabilitat a aquests trastorns i els seus fonaments neurobiològics i neuropsicològics.

PRINCIPALS LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

  1. Els problemes de conducta i els trets temperamentals de risc en població infantojuvenil.
  2. Els sistemes neurals aversiu i apetitiu com a dimensions de vulnerabilitat a la psicopatologia.
  3. Autolesions, regulació emocional i trastorn límit de la personalitat.
  4. Adaptació i estandardització d’instruments per al diagnòstic i l’avaluació psicològica dels trastorns externalitzats.
  5. Biomarcadors de vulnerabilitat a desenvolupar aquestes problemàtiques, incloent-hi els relacionats amb els mecanismes de resposta a l’estrès.