La concedeix l’Oficina Mediterrània de la Joventut

L’Oficina Mediterrània de la Joventut (OMJ) / Mediterranean Office of Youth (MOY) ha reconegut amb la Menció d’Excel • lència al programa del Màster Europeu en Mediació Intermediterrània (MIM): inversió econòmica i integració cultural, desenvolupat en partenariat entre el Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB, la Universitat Ca’Foscari, de Venècia (Itàlia), i la Universitat Paul-Valéry, de Montpeller (França).

La Menció d’Excel·lència de l’OMJ / MOY (www.officemediterraneendelajeunesse.org) va ser concedida a les ofertes educatives seleccionades per un consell internacional d’experts, que consideressin criteris com la qualitat acadèmica, el nivell d’internacionalització del màster, i els mecanismes per facilitar i donar suport a la mobilitat de les / els estudiants.

El mòdul del Màster MIM de la UAB aporta continguts sobre comunicació, diversitat cultural i processos d’integració regional, alhora que proveeix competències sobre cooperació al desenvolupament, formulació de projectes segons la metodologia estandarditzada en la Unió Europea i, en general, en la cooperació internacional (Marc Lògic), disseny d’estratègies comunicatives per a la intervenció social i metodologia per a la realització del projecte d’investigació que culmina amb el treball final del màster. Posteriorment, els alumnes realitzen altres dos mòduls a Venècia i Montpeller. Al final dels trimestres lectius, les / els estudiants realitzen un període de pràctiques en institucions, organitzacions o empreses que operen a Europa, al Magreb o al Pròxim Orient.

El Màster MIM es troba amb inscripcions i matrícules obertes per a la seva 9a Edició. Tota la informació pot ser trobada a la pàgina web (http://mastermim.uab.cat) i a través de la secció de màsters i postgraus de la UAB.