#

Natalia Fernández

Investigadora

Ph.D. en Lingüística (2000, tema: violència de gènere i mitjans de comunicació) i Ph.D. en Lògica i Filosofia de la Ciència (2012, malaltia i narracions personals). MA en Sexualitat Humana (1994), MA en Música i Llenguatge Musical (1986) i MA en Filologia Alemanya (1990). Participa en el màster “Salut i benestar” (resolució de conflictes en l’àrea de relacions de salut, anàlisi de les percepcions socials i discursos públics en el camp de la salut i la malaltia, gènere) i mestra Xina-Unió Europea (comunicació intercultural , representacions mediàtiques, anàlisi del discurs, gènere, etc.). Traductora en 9 idiomes

Situació acadèmica i línies d’investigació

– Professora de Comunicació Internacional i Intercultural i Negociació Intercultural i resolució de conflictes a la Universitat Autònoma de Barcelona

– Professora en el Màster MIM des del principi

Publicacions recents

– Deu llibres de poesia i diversos articles i assaigs en diaris i revistes, entre elles el capítol titulat “Barcelona: la ressonància, les olors i cromatismes” (Documenta 11 de Kassel, Alemanya)

– “Polifem i la dona barbuda. Crònica (des) enfadada d’un càncer atípic” (Barcelona, ​​Roca, 2016)

– “Violència sexual i La seva Representació a la premsa” (Barcelona: Anthropos, 2003)

– Autora de diversos llibres i articles sobre gènere, llengua, mitjans i comunicació intercultural i internacional

Altres

– Professora del Màster Europeu de Mediació Intermediterrània: Inversió econòmica i Integració Intercultural, Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 2003

– Professora de Comunicació Internacional i Intercultural al Centre de Relacions Internacionals i Interculturals, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​2002

– Responsable de comunicació de l’Institut Català de Cooperació amb Amèrica Llatina, 2002

– Investigadora convidada al projecte SEC99-0750 “La societat multicultural: el tractament de l’exclusió social a les notícies de la televisió europea”. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​2000-2003

– Professora d’espanyol a Taaltip (Països Baixos), 1999-2000

– Professora d’espanyol a l’Institut Molins de Vent, Interlingua i Cervantes (Holanda), 1998-2000

– Creació de l’institut d’idiomes “M + F. Estratègies de comunicació i anàlisi del discurs”, 2000

– Conferències i ponències de diversos congressos a Europa i Amèrica

– Membre de l’Associació Internacional d’Escriptors, U.S.A. i el PEN Club, Nederland

– Intèrpret i traductora de diversos llibres. Editor de la guia de Catalunya-Amèrica Llatina