ORCID logo   RG

José Maria Lluch López va néixer a Barcelona el 1955. Llicenciat en Ciències Químiques i Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1977 i el 1981, respectivament. Professor de la UAB el 1982. Catedràtic de Química Física del Departament de Química de la UAB des de 1990. Director del Departament de Química de la UAB (1992-1996 i 2009-2013) i Delegat del Rector per a Assumptes Acadèmics i Centres Adscrits de la UAB (2000-2002). Ha dirigit 32 Tesis Doctorals. Fins al moment ha publicat 335 treballs de recerca. Dins del camp de la Química Teòrica, ha estat emprant durant molts anys diferents aproximacions dinàmiques per analitzar múltiples fenòmens (estructurals, espectroscòpics, cinètics i dinàmics) en diverses àrees de la Química que només poden explicar-se considerant tant el moviment electrònic com el nuclear. A partir de l’aproximació de Born-Oppenheimer, ha tractat el problema dinàmic a través de la Mecànica Quàntica utilitzant dues vies equivalents, la dependent del temps i la independent del temps. Ha introduït simplificacions que condueixen a mètodes semiclàssics o fins i tot a la Dinàmica Clàssica. Sota certes condicions, ha substituït el tractament estrictament dinàmic per la Teoria de l’Estat de Transició Variacional (VTST), amb totes les seves nombroses variants. Ha treballat en complexos de transició de polihidrur i dihidrogen, reaccions químiques ràpides en estats electrònics excitats, el mecanisme i cinètica de moltes reaccions de la Química Atmosfèrica (estudiant constants de velocitat, energies d’activació negatives, efectes cinètics d’isòtops), caracterització teòrica d’enllaços d’hidrogen de barrera baixa…

Durant els últims 20 anys ha estat aplicant els mètodes de la Química Teòrica (Química Quàntica, Mecànica Estadística i Simulacions Biomoleculars), convenientment adaptats, a problemes de Biologia Molecular, especialment combinant càlculs QM/MM amb mètodes dinàmics per estudiar la catàlisi enzimàtica (mecanisme, constants de velocitat i efectes cinètics d’isòtops utilitzant VTST, incloent correccions multidimensionals de túnel en presència de l’entorn proteic complet) i els processos fotobiològics. Actualment, està treballant en problemes centrals de les indústries Biotecnològica i Farmacèutica. Els seus dos objectius generals són el disseny (i el disseny de la seva producció biocatalítica en alguns casos) de dos tipus diferents de fàrmacs que poden exercir un paper especialment important en el control i tractament de diverses malalties humanes potencialment mortals: fàrmacs relacionats amb les lipoxigenases i ciclooxigenases per a malalties de base inflamatòria, i els fàrmacs fotocommutables. En particular, està tractant de desenvolupar formes innovadores de dissenyar racionalment nous tractaments farmacològics (i fotofarmacològics) del càncer, considerat com una malaltia humana basada en la inflamació, amb resolució espacial i temporal i, per tant, sense efectes secundaris perniciosos.

Les seves principals aficions són la lectura i la pràctica d’esports, especialment l’atletisme.

Últimes Publicacions