ORCID logo   RG

Miquel Moreno Ferrer va néixer a Girona el 1960. Cursà el primer cicle de la carrera de químiques al llavors anomenat Col·legi Universitari de Girona, adscrit a la universitat Autònoma de Barcelona (UAB) on completà la llicenciatura el 1982. El 1986 es doctorà per la mateixa universitat amb la tesi titulada “estudi teòric de les reaccions dels carbens”. Els anys 1987-1988 va realitzar una estada postdoctoral a la universitat de Califòrnia Berkeley sota la direcció del professor Bill Miller on treballà en l’estudi de l’efecte túnel nuclear usant mètodes semiclàssics. El 1990 aconseguí una plaça de professor titular a la UAB i des del 2009 és catedràtic d’universitat a la UAB. Al llarg d’aquests anys a co-dirigit 11 tesis doctorals i ha publicat 136 treballs de recerca en revistes d’àmbit internacional i un llibre de referència en Química quàntica.

Els temes de recerca en que s’interessa actualment es troben en el camp de la fotoquímica: Estudis teòrics de disseny de fotointerruptors i la seva aplicació en el camp de la fotofarmacologia. També s’interessa en l’estudi teòric dels processos no lineals d’absorció multifotònica com a eina per aconseguir fotoexcitacions amb llum de major longitud d’ona. Les seves principals aficions són l’esquí i l’excursionisme, amés de la fotografia.

Últimes Publicacions