Abstract

En aquest article s’hi presenta una proposta pedagògica que és fruit de diverses experiències d’aplicació de la glosa en diverses escoles de primària de Catalunya. Mitjançant un enfocament interdisciplinari (música, llengua, dramatúrgia), l’activitat de glosar pretén millorar la competència comunicativa oral. Des d’aquest plantejament global, es mostren les aportacions que es deriven del projecte en relació amb l’aprenentatge de la llengua.

“Sing and I’ll tell your how you express yourself”
This article presents a teaching proposal based on several experiences of applying glosses in primary schools in Catalonia. By using an interdisciplinary focus (music, language, drama), the activty of glossing aims to improve communicative oral competences. From this overall project, we show the contributions made from the project in relation to language learning.

Authors
Casals, Albert
Citation Key
155
COinS Data

Date Published
2011-02-26 03:34
Keywords
cançó, competència comunicativa, corrandes, educació primària, Glosar, interdisciplinarietat, llengua oral
Pagination
37-44
Journal
ARTICLES de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Start Page
37
Volume
54
Year of Publication
2011