Els membres que formen part de GRUMED compartim un objectiu comú, que és el d’aprofundir en el coneixement de la música i de la veu en el context educatiu, tant en la formació inicial i permanent dels mestres com en els diversos nivells en què s’imparteix: educació infantil, primària, secundària, universitats i conservatoris. Les recerques que han desenvolupat i que continuen desenvolupant pretenen ser un referent dins el camp de l’educació musical i de l’educació de la veu com a eina de comunicació del docent.

Per treballar en favor d’aquest propòsit i fer que esdevingui realitat en els diferents contextos educatius, impulsem i treballem en projectes que tenen incidència en diversos àmbits i que es caracteritzen per: a) garantir que els estudis parteixin de la realitat; b) tenir en compte la complexitat educativa; i c) repercutir en la pràctica de manera que facin possible millores concretes dins del nostre sistema educatiu.

El grup de recerca s’articula a l’entorn a dos àmbits de recerca principals, cadascun dels quals inclou diferents línies coordinades per un membre doctor i en les quals participen diversos investigadors. Cada àmbit porta a terme un o més projectes que tracten alguns dels temes fonamentals: d’una banda, aquells centrats en la realitat dels docents i, de l’altra, aquells que es focalitzen en els processos d’ensenyament-aprenentatge de la música en qualsevol context educatiu. Els dos àmbits i les sis línies de recerca són: