De forma genèrica, l’equip treballa en projectes i contractes d’investigació que tenen a veure amb:

  1. RECERCA APLICADA
  2. AVANÇ DEL CONEIXEMENT TEÒRIC EN DIDÀCTICA DE LA MÚSICA
  3. TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT
  4. REFLEXIÓ I OPINIÓ SOBRE ASPECTES DEL BINOMI MÚSICA-EDUCACIÓ

 Als apartats ‘Línies de recerca’ i ‘Projectes’ es pot visualitzar de forma més concreta en què està treballant l’equip de GRUMED.