A continuació trobareu diferents documents (comunicacions, articles, etc.) del personal del grup de recerca:

Moncada, M. i Casals, A. (2019). Formulari per a la recollida de dades entorn de l’educació musical al Vallès Occidental i al Consorci d’Educació de Barcelona. Universitat Autònoma de BArcelona, octubre 2019.

Casals, A. i Sabater, M.D. (2014). Glosar: un recurs pedagògic i lúdic. Comunicació presentada al IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català. Vic. Text complet

Carrillo, C. i Vilar, M. Qüestionari per a la recollida de dades a l’entorn de “Les competències professionals del docent de música” (còpia simplificada de la versió electrònica). Instrument inèdit. Universitat Autònoma de Barcelona, gener de 2010. 

Carrillo, C. i Vilar, M. Proposta de competències dels Docents de Música. Universitat Autònoma de Barcelona, novembre de 2009.

Casals, A. Etnicidad y canción tradicional: un binomio que políticamente también se juega en la escuela. Comunicació presentada al VII Congreso de la Sociedad Española de Antropología Aplicada. Santander, desembre de 2006. Full text

Malagarriga, T.; Valls, A. i Vilar, M. La música a l’educació infantil i primària. Comunicació presentada al Segon Congrés Internacional de Música a Catalunya. Barcelona, abril de 2008. Full text.

Vilar, M. (coord.). IRDO: Instrument de recollida de dades a classes de música de Primària a partir de l’observació no participant. Instrument inèdit elaborat pel Grup de Recerca Música i Primària. Universitat Autònoma de Barcelona.

Vilar, M. (coord). Quinze anys d’educació musical a l’escola primària. Informe de treball per a l’ICE-UAB, gener de 2013. Autors: Mercè Vilar, Carme Carrillo, Albert Casals, Rita Ferrer, Rosa Maria Girbau i Assumpta Valls.