Resum de la línia

Aquesta línia treballa en el marc de l’educació obligatòria (Primària i Secundària)i amb una visió d’aprofundir en tres aspectes en què es van succeint projectes i tesis des de fa deu anys: 1) la formació del professorat; 2) els projectes interdisciplinaris i transdisciplinaris; i 3) l’anàlisi de situacions d’aula des d’una perspectiva didàctica i tenint en compte la transformació escolar. Dins de la línia, hi ha molta trajectòria en l’àmbit de Primària, mentre que en el context de la Secundària la recerca que es duu a terme és més emergent i s’està treballant per consolidar-la.

Membres i col·laboradors principals

Els principals membres de GRUMED que investiguen en aquesta línia són:

 • Albert Casals (IP de la línia)
 • Miquel Alsina
 • Eugènia Arús
 • Marina Buj
 • Jordi Cano
 • Carmen Carrillo
 • Andrea Fernández-Barros
 • Cristina González-Martín
 • Eduard Masdéu

Dels col·laboradors externs en aquesta línia destaquem:

 • Dr. José Luis Aróstegui (Universidad de Granada)
 • Dr. Markus Cslovjecsek (FHNW, Suïssa)
 • Dr. Lluís Solé i Dra. Mercè Carrera (UVic-UCC)

Projectes, convenis i tesis en curs

Projectes i convenis

2023-ARMIF-00007. L’impuls de la creativitat en el Grau d’Educació Primària des de l’àrea de música en el marc dels sis vectors del currículum d’educació bàsica (CREDMUS). Entitat finançadora: AGAUR. IP: Miquel Alsina (UdG). Membres de GRUMED implicats: M. Alsina, E. Arús, M. Buj, J. Cano, R. Capdevila, C. Carrillo, A. Casals, A. Fernández-Barros, C. González-MArtín. Durada: 2023-2025.

PID2020-118615RB-I00. Desarrollo de perspectivas críticas a partir del patrimonio del conflicto en la formación de profesorado. Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. IPs: Maria Feliu i Xavier Rubio (UB). Membres de GRUMED implicats: E. Arús. Durada: 2021-2024.

PID2021-128645OB-I00. Transversalidad, creatividad e inclusión en proyectos musicales escolares: Una Investigación Evaluativa (TCIEM). Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: José Luis Aróstegui (UGR). Membres de GRUMED implicats: C. González-Martín. Durada: 2022-2025.

Projecte Els Compositors entren a l’aula. Conveni ICE-UAB i L’Auditori de Barcelona. IP: Cristina González-Martín (UAB). Durada: 2017-actualitat.

Tesis en curs

Doctoranda: Ma. Fernanda Viñas Pavón. Directors: Albert Casals i Laia Viladot. Inici: curs 2018-19. Programa: Doctorat en Educació (UAB).

Doctorand: Pau Gimeno. Directora: Eugènia Arús. Inici: curs 2018-19. Programa: Doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats (UB).

Doctoranda: Ana Quílez Ibáñez. Director: Miquel Alsina. Inici: curs 2019-20. Programa: Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació (UdG).

Doctoranda: Meritxell Pastor Ribas. Directors: Miquel Alsina i Joan de la Creu Godoy. Inici: curs 2019-20. Programa: Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació (UdG).

Doctorand: Fabián Durán Bustamante. Director: Albert Casals. Inici: curs 2019-20. Programa: Doctorat en Educació (UAB).

Doctorand: Rubèn Palau Belenguer. Directora: Eugènia Arús. Inici: curs 2021-22. Programa: Doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats (UB).

Doctoranda: Laura Álvarez Cortizo. Directors: Albert Casals i Cristina González-Martín. Inici: curs 2021-22. Programa: Doctorat en Educació (UAB).

Doctoranda: Marian Márquez Ruiz de Gopegui. Directora: Cristina González-Martín. Inici: curs 2021-22. Programa: Doctorat en Educació (UAB).

Doctoranda: Glòria Prats Rins. Directors: Albert Casals i Reina Capdevila. Inici: curs 2022-23. Programa: Doctorat en Educació (UAB)

Projectes i tesis finalitzades

Principals projectes anteriors

2020-ARMIF-00002. ForMMus – Els centres formadors com a mirall i com a actors clau per a una formació musical de qualitat. Entitat finançadora: AGAUR. Vegeu-ne informació aquí

2020-ARMIF-00011. Disseny, implementació i avaluació del portafolis digital en els especialitats de dibuix i música del Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Entitat finançadora: AGAUR. Vegeu el principal resultat del projecte aquí.

T002020N0000044087. DaCaTrà – La Transformación educativa de la Escuela del Siglo XXI como oportunidad para la salvaguarda de danzas y canciones tradicionales. Entitat finançadora: Ministerio de Cultura y Deportes. Vegeu-ne informació aquí.

2019-1-LT01-KA201-060455. Young students as political game changers. Developing an easy-to-use model for secondary schools to help engage young students in politics based on their own interests and their 21st century culture. Entitat finançadora: Comissió Europea. Vegeu-ne informació aquí.

Revisió del programa d’educació musical de segona ensenyança de l’Escola Andorrana. Conveni amb el Govern d’Andorra. Any: 2021.

538547-LLP-1-2013-1-CH-COMENIUS-CMP. European Music Portafolio: Sounding Ways into Mathematics (EMP-M). Entitat finançadora: Comissió Europea. Vegeu-ne informació aquí.

502895-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP. European Music Portafolio: A Creative Way into Languages (EMP-L). Entitat finançadora: Comissió Europea. Vegeu-ne informació aquí.

Tesis finalitzades (darrers anys)

Escoda Domènech, Joan (dir. Cristina González-Martín). El Culture Bearer a l’aula de música de Secundària. Programa Doctorat en Educació, UAB. Data de defensa: 25/10/23.

Quiñones Ramírez, Félix (dir. David Duran i Laia Viladot). Docencia compartida con estudiantes de secundaria para la enseñanza de la música. Programa Doctorat en Psicologia de l’Educació, UAB. Data de defensa: 27/09/23.

Piernagorda Pérez, M. Rebeca (dir. Reina Capdevila i Montserrat Prat). Música a l’escola, per a què? Anàlisi de la incidència én l’Educació Musical en les competències cognitives, emocionals i socials de l’alumnat de primària. Programa Doctorat en Innovació Pedagògica, URL. Data de defensa: 08/05/23. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/688244

Riera Martínez, Joanna (dir. Jenny Cubells i Albert Casals). Las canciones de dar palmas como práctica social: relaciones de poder e identidades en un espacio lúdico y performativo. Programa Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani, UAB. Data de defensa: 27/07/22. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/687438

Folch Dàvila, Carmina (dir. Montserrat Prat i Reina Capdevila). Processos creatius i educació. Estudi de la contribució del Projecte Artístic Interdisciplinari a la formació inicial de mestres de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Programa Doctorat en Innovació Pedagògica, URL. Data de defensa: 12/07/22. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/674842

Aranda Riveros, Raúl (dir. Albert Casals i Carmen Carrillo). Evaluación de la pertinencia de la formación de profesores de música de educación media de la provincia de Valparaíso. Programa Doctorat en Educació, UAB. Data de defensa: 25/02/22. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/675108

Pino Hoyos, Angela M. (dir. Laia Viladot). La inclusión de estudiantes con discapacidad visual en el aula de música. Aspectos clave en la formación del professorado. Programa Doctorat en Educació, UAB. Data de defensa: 28/01/22.

Jorquera Rossel, Raúl A. (dir. Pere Godall). Músicas populares urbanas en ámbitos de la educación musical chilena. Análisis de su inclusión y exclusión. Programa Doctorat en Educació, UAB. Data de defensa: 08/03/2019. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/667188

Valverde Ocáriz, Ximena (dir. Albert Casals i Pere Godall). Música tradicional en el aula: las bandas de bronces de Tarapacá y sus aportaciones a la educación musical escolar. Programa Doctorat en Educació, UAB. Data de defensa: 27/06/2018. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/664246