Abstract

Aquest article presenta una recerca que s’endinsa en un institut situat als afores de Terrassa, amb una comunitat diversa, de renda mitjana-baixa i a través de la qual fem palès el desconeixement de la diversitat cultural present a l’aula. Serem conscients del paper que té la música a l’hora de promoure una necessària intervenció educativa que fomenti el reconeixement de la diversitat, fugint d’estereotips i essencialismes, i destaqui i visualitzi els elements comuns. Al llarg del text, entre d’altres qüestions, ens preguntarem si s’incorporen els coneixements i les experiències vitals de l’alumnat i de la resta de la comunitat a l’aula i ens plantejarem quines reflexions i propostes d’actuació poden emergir com a fruit de la recerca per tal de revertir la situació.

Authors
Escoda, J. i González-Martín, C.
Citation Key
326
COinS Data

Date Published
2019-12-26 03:48
ISSN
2014-7627
Keywords
estereotips, identitat, Interculturalitat, música, prejudicis, secundària
Pagination
159-178
Place Published
Lleida
Publisher
AMIE
Journal
Temps d'Educació
URL
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/tempsDEducacio58/
Volume
58
Year of Publication
2020