Abstract

El català Felip Pedrell (1841-1922) i l’italià Giovanni Tebaldini (1864-1952), tots dos compositors i musicòlegs, es van cartejar durant gairebé vint-i-cinc anys en l’època en què el tortosí cercava de poder veure representada la seva gran trilogia lírica: Els Pirineus. En aquest article s’analitza l’epistolari entre Tebaldini i Pedrell que es conserva a la Biblioteca de Catalunya per poder dur a terme una reconstrucció històrica que va des del moment en què Tebaldini s’interessa per l’obra de Pedrell fins a l’estrena del pròleg d’aquesta peça a Venècia, l’any 1897. A partir d’aquest estudi, es posa en evidència que les dades històriques de les diferents fonts documentals secundàries no es corresponen amb els fets que es descriuen a l’epistolari, sobretot pel que fa a les dates i als llocs de representació, que sembla que no van ser clars fins al darrer moment. A més a més, s’aporten dades sobre els recursos dels quals disposaven per preparar aquest esdeveniment, com també sobre el paper que van tenir en l’acollida d’aquesta obra a Itàlia. Finalment, cal dir que les informacions que es donen en el present article són una prova més de la ja coneguda odissea del procés d’estrena d’Els Pirineus.

Authors
Godoy, Anna
Citation Key
233
COinS Data

Date Published
2015-04-28 08:39
Keywords
Giovanni Tebaldini; Felip Pedrell; Els Pirineus; epistolari Pedrell; estrena del «Pròleg» d’Els Pirineus; recepció d’Els Pirineus
Pagination
195-220
Journal
Recerca Musicològica
URL
http://revistes.uab.cat/recmus/article/view/v20-21-godoy
Volume
XX-XXI
Year of Publication
2013