Authors
Malagarriga, Teresa, Viladot, Laia, i Gómez, Isabel
Citation Key
82
COinS Data

Date Published
2009-11-05 11:35
ISBN Number
978-84-96753-10-5
Pagination
66-75
City
Barcelona
Publisher
DINSIC Publicacions Musicals
Book Title
Tot ho podem fer amb música: els nens de 4 a 7 anys parlen de múisica, pensen la música i fan música
Chapter
5
Series Editor
Malagarriga, Teresa i Martínez, Mariona
Year of Publication
2010