Authors
Malagarriga, Teresa, Viladot, Laia, i Gómez, Isabel
Citation Key
80
COinS Data

Date Published
2009-11-05 11:32
ISBN Number
978-84-96753-10-5
Pagination
39-51
City
Barcelona
Publisher
DINSIC Publicacions Musicals
Editor
Malagarriga, Teresa i Martínez, Mariona
Book Title
Tot ho podem fer amb música: els nens de 4 a 7 anys parlen de múisica, pensen la música i fan música
Chapter
3
Year of Publication
2010