Abstract

Aquesta rúbrica d’avaluació és fruit del projecte d’investigació “Disseny, implementació i avaluació del portafolis digital en les especialitats de dibuix i música del Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes” (2020 ARMIF 00011)

Authors
Calderón, Diego, Durà, Andreu, Torrejón, Sergi, Rey, Mauricio, Escoda, Joan, i Viladot, Laia
Citation Key
366
COinS Data

Date Published
2022-06-17 05:05
Keywords
música, portafoli electrònic en educació, Rúbriques d'avaluació
URL
http://hdl.handle.net/2445/186148
Year of Publication
2022