Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Facultat de Filosofia i Lletres
Carrer de la Fortuna, Campus UAB
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona
+34 93 581 2329
Susagna.Tubau@uab.cat

Current position:
Associate Professor (Professora Titular d’Universitat)

Specialization (UNESCO codes):
Current:
5704.00 (Linguistic Theory)
5705.13 (Syntax, Syntactic Analysis)

Past:
5701.08 (Child language)
5701.13 (Applied Linguistics to Translation and Interpreting)

Education:
Ph. D. Universitat Autònoma de Barcelona / Universiteit van Amsterdam, 2008
MA in Linguistics. University of London (University College London), 2004
MA in English Philology. Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
BA in English Philology. Universitat Autònoma de Barcelona, 2001

Former positions:
Associate Professor (Professora Agregada), Universitat Autònoma de Barcelona, 2020-2023 Interim Associate Professor (Professora Agregada Interina), Universitat Autònoma de Barcelona, 2015-2020
Full-time Lecturer (Lector LUC), Universitat Autònoma de Barcelona, 2010-2015
Teacher-tutor, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2011
Lecturer (Professora Agregada), Universitat de Vic, 2009-2010
Assistant Teacher (Ajudant LUC), Universitat Autònoma de Barcelona, 2004-2009
Part-time Teacher (Associada A2.3), Universitat Autònoma de Barcelona, 2001-2003

Research profile also in:
Academia.edu (https://uab.academia.edu/SusagnaTubau)
ResearchGate (https://www.researchgate.net/profile/Susagna_Tubau/?ev=hdr_xprf)
ORCID (http://orcid.org/0000-0002-3677-6607).