48 Summer school 2021 (July 1-20, 2021), Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Course: “Exploring ungrammaticality to consolidate grammaticality in mixed ability English classes” [with E. Pladevall-Ballester, M. Capdevila-Batet, M. Llinàs-Grau & E. Puig-Mayenco]