2022-present

Vicedean of Internship and Exchange of the Arts and Humanities Faculty [Vicedegana de Pràctiques i de Mobilitat de la Facultat de Filosofia i Lletres], Universitat Autònoma de Barcelona

2022-present

Secretary of the Center of Theoretical Linguistics [Secretària del Centre de Lingüística Teòrica], Universitat Autònoma de Barcelona

2021-2022

Arts and Humanities Faculty Practicum and Exchange coordinator [Coordinadora de Pràctiques i de Mobilitat de la Facultat de Filosofia i Lletres], Universitat Autònoma de Barcelona

2020-2021

TFG coordinator [BA thesis coordinator], Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, Universitat Autònoma de Barcelona

2020-2021

TFM coordinator [MA dissertation coordinator], Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, Universitat Autònoma de Barcelona

2018-2020

Department’s Academic Secretary, Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, Universitat Autònoma de Barcelona

2012-2017

TFM coordinator [MA dissertation coordinator], Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, Universitat Autònoma de Barcelona

2006-2009

Department’s Erasmus co-coordinator (IN students), Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, Universitat Autònoma de Barcelona