2023-24, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Studies
106293 Anàlisi Sintàctica de l’Anglès (English syntactic analysis) . [6 credits]
106296 Història de la Llengua Anglesa (History of English). [6 credits]
106314 Varietats de l’anglès (Varieties of English). [6 credits]

2022-23, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Studies
100188 Sintaxi Anglesa Avançada (Advanced English Syntax). [6 credits]
100223 Sintaxi Anglesa (English Syntax). [6 credits]

2021-22, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Studies
100193 Història de la Llengua Anglesa I (History of English I). [6 credits]
100192 Història de la Llengua Anglesa II (History of English II). [6 credits]
100223 Sintaxi Anglesa (English Syntax). [6 credits]

2020-21, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Studies
100193 Història de la Llengua Anglesa I (History of English I). [6 credits]
100229 Canvi i Variació Lingüística a l’Anglès (Language Variation and Change in English). [6 credits]
100223 Sintaxi Anglesa (English Syntax). [6 credits]

2019-20, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Studies
100192 Història de la Llengua Anglesa II (History of English II). [6 credits]
100223 Sintaxi Anglesa (English Syntax). [6 credits]

MA in Advanced English Studies
42294 Multilingualism in the Mind [6 credits]

2018-19, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Studies
100229 Canvi i Variació Lingüística a l’Anglès (Language Variation and Change in English). [6 credits]
100223 Sintaxi Anglesa (English Syntax). [6 credits]

MA in Advanced English Studies
42294 Multilingualism in the Mind [6 credits]


2017-18, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Studies
100188 Sintaxi Anglesa Avançada (Advanced English Syntax). [6 credits]
103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa (Basic English Usage). [3/12 credits taught]
100226 Fonètica i fonologia angleses II (English Phonetics and Phonology II). [6 credits]
100223 Sintaxi Anglesa (English Syntax). [6 credits]


2016-17, Universitat Autònoma de Barcelona

MA in Advanced English Studies
42292 Master Thesis (coordination).
42287 Advanced Academic Abilities (Academic Writing Workshop). [5/15 credits taught]

BA in English Studies
100227 Fonètica i fonologia angleses I (English Phonetics and Phonology I). [6 credits]
100223 Sintaxi Anglesa (English Syntax). [6 credits]
100188 Sintaxi Anglesa Avançada (Advanced English Syntax). [6 credits]


2015-16, Universitat Autònoma de Barcelona

MA in Advanced English Studies
42292 Master Thesis (coordination)
42287 Advanced Academic Abilities (Academic Writing Workshop). [5/15 credits taught]
42294 Multilingualism in the Mind [6 credits]

BA in English Studies
100229 Canvi i Variació Lingüística a l’Anglès (Language Variation and Change in English). [6 credits]
100223 Sintaxi Anglesa (English Syntax). [6 credits]


2014-15, Universitat Autònoma de Barcelona

MA in Advanced English Studies
42292 Master Thesis (coordination)
42287 Advanced Academic Abilities (Academic Writing Workshop). [5/15 credits taught]

BA in English Studies
100227 Fonètica i fonologia angleses I (English Phonetics and Phonology I) [6 credits]


2013-14, Universitat Autònoma de Barcelona

MA in Advanced English Studies
42292 Master Thesis (coordination)
42287 Advanced Academic Abilities (Academic Writing Workshop) [5/15 credits taught]

BA in English Studies
100229 Canvi i Variació Lingüística a l’Anglès (Language variation and change in English). [6 credits]
100193 Història de la Llengua Anglesa I (History of English I). [6 credits]
100192 Història de la Llengua Anglesa II (History of English II). [6 credits]


2012-13, Universitat Autònoma de Barcelona

MA in Advanced English Studies
42292 Master Thesis (coordination)
42294 Multilingualism in the Mind [2/6 credits taught]
42287 Advanced Academic Abilities [2/6 credits taught]

BA in English Studies
100225 Gramàtica Anglesa (English Grammar). [6 credits]
100193 Història de la Llengua Anglesa I (History of English I). [6 credits]
100192 Història de la Llengua Anglesa II (History of English II). [6 credits]
100229 Canvi i Variació Lingüística a l’Anglès (Language variation and change in English). [6 credits]


2011-12, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Studies
103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa (Basic English Usage). [6/12 credits taught]


2010-11, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Studies
100225 Gramàtica Anglesa (English Grammar). [6 credits]

BA in English Philology
28463 Anglès Diacrònic (Diachronic English). [6 credits]
28460 Història de la Llengua Anglesa (History of English). [12 credits]


2010-11, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

BA in English Philology
Historia de la Lengua Inglesa (History of English). [10 credits]
Sintaxis Inglesa (English Syntax). [10 credits]


2009-10, Universitat de Vic

BA in Translation and Interpreting
Llengua B I (Anglès) (Language B I (English)). [6 credits]
Llengua B II (Anglès) (Language B II (English)). [6 credits]
Llengua B III (Anglès) (Language B III (English)). [6 credits]
Tècniques d’Expressió Oral (Anglès) (Oral Expression Techniques (English)). [4.5 credits]

Diploma in Librarianship and Documentation
Llengua Anglesa (English) [9 credits]


2008-09, Universitat de Vic

BA in Translation and Interpreting
Llengua B II (Anglès) (Language B II (English)). [6 credits]
Llengua B Avançada (Anglès) (Advanced Language B (English)). [4.5/9 credits taught]
Tècniques d’Expressió Oral (Anglès) (Oral Expression Techniques (English)). [4.5/9 credits taught]
Traducció Inversa: Català/Espanyol (Inverse Translation: Catalan/Spanish). [2.5/4.5 credits taught]
Seminari d’Anglès (English Seminar). [2.5/4.5 credits taught]

Diploma in Librarianship and Documentation
Llengua Anglesa (English) [4.5/9 credits taught]


2008-09, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Philology
28464 Anglès Instrumental I (Instrumental English I). [6/12 credits taught]

2008-09, Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell (UAB)

BA in Technical Computing Engineering
26989 Introducció a l’Anglès Tècnic (Introduction to Technical English). [9 credits]


2007-08, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Philology
28464 Anglès Instrumental I (Instrumental English I). [12 credits]
28469 Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I (English Language: Descriptiva Grammar I). [3/7.5 credits taught]
28497 Variació i Canvi Lingüística a l’Anglès (Linguistic Variation and Change in English). [6 credits]


2006-07, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Philology
28464 Anglès Instrumental I (Instrumental English I). [12 credits]
28469 Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I (English Language: Descriptiva Grammar I). [1.5/7.5 credits taught]
28493 Sintaxi Anglesa Avançada (Advanced English Syntax). [1.5/6 credits taught]

BA in Humanities
29160 Llengua Estrangera Moderna i la Seva Literatura (Anglès) (Modern Foreign Language and Its Literature (English)). [6/12 credits taught]


2005-06, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Philology
28464 Anglès Instrumental I (Instrumental English I). [12 credits]
28469 Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I (English Language: Descriptiva Grammar I). [1.5/7.5 credits taught]
28458 Gramàtica Anglesa: Composició Avançada. [1.5/7.5 credits taught]

BA in Humanities
29160 Llengua Estrangera Moderna i la Seva Literatura (Anglès) (Modern Foreign Language and Its Literature (English)). [6/12 credits taught]


2004-05, Universitat Autònoma de Barcelona

BA in English Philology
28464 Anglès Instrumental I (Instrumental English I). [12 credits]
28470 Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva II (English Language: Descriptiva Grammar II). [1.5/7.5 credits taught]
28465 Anglès Instrumental II (Instrumental English II). [3/12 credits taught]
28458 Gramàtica Anglesa: Composició Avançada (English Grammar: Advanced Composition). [3/7.5 credits taught]
21791 Història de la Llengua Anglesa II: Anglès Modern (History of English II: Modern English). [4.5/6 credits taught]


2002-03, Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell (UAB)

BA in Technical Computing Engineering
26989 Introducció a l’Anglès Tècnic (Introduction to Technical English). [9 credits]


2001-02, Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell (UAB)

BA in Technical Computing Engineering
26989 Introducció a l’Anglès Tècnic (Introduction to Technical English). [9 credits]