Dra. Nicole Martínez-Melis – Nicole.Martinez@uab.cat
Departament de Traducció i d’Interpretació

Dra. Mariana Orozco Jutorán –  Mariana.Orozco@uab.cat
Departament de Traducció i d’Interpretació

Dra. Anna Gil Bardají – Anna.Gil.Bardaji@uab.cat
Departament de Traducció i d’Interpretació

Laia Villegas Torras – laiavillegas@yahoo.es
Universitat Pompeu Fabra

Dr. Ramon Prats de Alòs-Moner –  ramon.prats@upf.edu                                                            
Universitat Pompeu Fabra

Dr. Juan Arnau Navarro –  juan.arnau@uv.es
CSIC – Universitat de València

Dr. Òscar Pujol – oscar.pujol@gmail.com
Director Instituto Cervantes (Delhi)

Herminia Roura i Bonet- hrourab@copc.es
traductora e intèrpret del francès i anglès al castellà
especialitzada en budisme

Montse Castellà i Olivé – montsecastella@teleline.es
traductora del anglès al català i castellà
especialitzada en budisme

Basili Llorca i Martínez- basili.llorca@gmail.com
professor de meditació i filosofia budista
traductor i intèrpret del anglès al català i castellà
especialitzat en budisme