Partim del fet que el budisme és un corrent de pensament que ha influenciat nombroses cultures al llarg de la seva història i la seva expansió no ha impedit una continuïtat de valors, ja que aquests no han estat distorsionats per la diversitat cultural amb la qual ha anat entrant en contacte. Considerem que la millor manera de facilitar la transmissió i la comprensió de la tradició budista a Occident és tenir en compte la seva extraordinària versatilitat a l’hora d’adaptar-se a les diferents cultures.

Per tot això, traduïm la terminologia seguint allò que denominem una estratègia de transculturització, és a dir, un anar i venir entre els conceptes i els termes de les dues llengües/cultures en contacte per decidir quina tècnica de traducció és la més apropiada; buscant un equilibri, més enllà d’allò que és cultural, per comunicar l’essència del missatge.