MarpaTerm

La nostra base de dades terminològica i de coneixement multilingüe està concebuda com una ajuda a la traducció (cap al castellà i el català) de textos relacionats amb la tradició budista tibetana redactats en tibetà, anglès o francès.

Es tracta d’un treball descriptiu i prescriptiu:
  descriptiu perquè parteix de textos, glossaris, enciclopèdies i diccionaris existents en tibetà, anglès, francès i sànscrit;
  – prescriptiu perquè el seu objectiu principal és realitzar propostes, a partir de criteris raonats, per tal de normalitzar l’ús de la terminologia en castellà i català en l’àmbit del budisme tibetà.

A través de la navegació conceptual, aquesta base de dades pretén també ser una base de coneixement les informacions del qual poden ser útils al traductor així com a qualsevol persona interessada en el tema, ja sigui per motius acadèmics o personals.